IABR-2014-

IABR–2014–project #61: Waste Incubator: Makoko! (Fabulous Urban) - Lagos, Nigeria

Fabulous Urban

Er zijn meerdere manieren om naar een stad te kijken. In HET STEDELIJK METABOLISME wordt het stadslandschap beschouwd als een complex, uitgestrekt en interactief systeem dat onophoudelijk werkt om in de behoeften van zijn bewoners te voorzien.

De tentoonstelling is ingericht als een matrix.
Langs de ene as lopen negen lijnen die elk één stroom behandelen: lucht, water, biota, voedsel, energie, afval, mensen, cargo en ten slotte zand, sediment en bouwmaterialen.
Iedere stroom heeft een eigen paviljoen en wordt ontleed op drie schaalniveaus. Op het eerste niveau wordt ingezoomd op het ontwerpen aan de infrastructuur van de stroom zelf. Op het tweede wordt getoond wat de potenties zijn van het denken in stromen als het gaat om het oplossen van milieuproblemen. Op het derde niveau wordt getoond hoe de analyse van de stromen kan worden ingezet als een instrument voor ontwerp, planning en bestuur van onze steden.
De IABR vroeg het Planbureau voor de Leefomgeving te onderzoeken wat op mondiaal en landelijk schaalniveau voor iedere stroom afzonderlijk nu eigenlijk de belangrijkste kwesties en knelpunten zijn.

Langs de andere as toont het werk van het IABR–Projectatelier Rotterdam alle stofstromen in samenhang. Het is een eerste synthese van de metabolisme-benadering en het presenteert een aantal concrete voorstellen voor specifieke Rotterdamse locaties.

IABR–2014–project #44: De stad als waterbron (SMAQ) - Casablanca, Marokko

© SMAQ