IABR-2014-

17
jun, 2014
13:00 - 18:00
jun, 2014
13:00 - 18:00

FEEDING METROPOLES

Stichting Metropolitane Landbouw

De verstedelijking neemt wereldwijd nog steeds toe en daardoor wordt het voeden van de bevolking van metropolitane regio's een steeds grotere uitdaging. Het koppelen van de belangrijkste data over stedelijke populaties aan de productiecapaciteit van de landbouwsector brengt nieuwe strategieën aan het licht.
De sprekers zullen de huidige situatie aan de orde stellen, maar ook richtingen naar de toekomst verkennen.

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via www.metropolitanagriculture.com