IABR-2020-

George Brugmans

foto: Fred Ernst

George Brugmans is sinds 2004 algemeen directeur en sinds 2014 bestuurder-directeur van de IABR. Hij was voorzitter van het Curator Team van de 5e IABR: Making City en hoofdcurator van IABR–DOWN TO EARTH.

Als filmproducent en documentaire-maker geïnspireerd door wat hij in de wereld had zien gebeuren en had vastgelegd, en daarin bevestigd door de inspirerende samenwerking met Adriaan Geuze tijdens zijn eerste biennale, The Flood (2005), koos George Brugmans als directeur nadrukkelijk voor een IABR die de toekomst van de stad voorop zet. Verstedelijking is sinds 2005 de rode draad van een serie biennales die stap voor stap de kwestie van een echt commitment steeds meer naar voren schoven. Ook al is de IABR een culturele instelling, gezien de grote sociaal-maatschappelijke opgaven waarvoor we met zijn allen staan, van klimaatcrisis tot de uitputting van grondstoffen, van overbevolking tot verlies van biodiversiteit, van snel groeiende sociale ongelijkheid tot een groeiend democratisch deficit, moet zij zich niet louter inzetten voor het optimaal verbeelden van de toekomstige stad, maar ook en vooral voor echte verandering, met de nadruk op nu. Dus niet alleen moet de IABR laten zien welke toekomst ontwerpers ons echt kunnen doen willen, maar de IABR moet ook zelf doelgericht ontwerpend onderzoek doen met de inzet nadrukkelijk op realisatie en implementatie van de resultaten. De IABR moet daadwerkelijk in actie komen - walk the talk.

Als hoofdcurator van DOWN TO EARTH zal hij daarom niet alleen coördineren, hij wil ook dat de grondhouding van de IABR een activistische blijft: #DownToEarth.

DOWN TO EARTH: hoe kunnen we al onze acties her-definiëren in termen van wat naar de aarde brengt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze stedelijke leefomgevingen de klimaatcrisis het hoofd kunnen bieden – niet ten koste van, maar in evenwicht met de natuur? Inderdaad, waar kunnen we landen?