IABR-

Het winnende team van de besloten wedstrijd voor de scenografie van IABR 2022 staat onder leiding van Richard Venlet, een in Brussel gevestigde kunstenaar met een lange staat van dienst op het gebied van tentoonstellingsontwerpen. Voor de IABR 2022 heeft hij de samenwerking gezocht met de architecten Alice Babini en Leander Venlet.

De kern van hun ontwerpvoorstel is om een tentoonstellingslandschap te maken dat wordt gestructureerd door middel van herbruikbare industriële materialen en kant-en-klare objecten. Architectonische en niet-architectonische voorwerpen structureren de ruimte op diverse manieren, zodat een niet-lineaire reis door de tentoongestelde inhoud ervaren kan worden. Bezoekers kunnen tijdelijk gedesoriënteerd raken om hun oriëntatie later weer terug te vinden. De scenografie is niet alleen op te vatten als een tentoonstellingsontwerp, maar ook als een sterke post-fossiele reactie op de monumentale ruimte die de Ferro als voormalige gashouder biedt.

Het lichtontwerp was in handen van lichtontwerper en theatermaker Tim van ’t Hof. Samen met Venlet en zijn team heeft hij een atmosferische omgeving ontworpen waarin licht en tijd de toeschouwer door de tentoonstelling leiden.

Tim van ’t Hof werkt vanuit Londen als internationaal lichtontwerper. Hij behaalde zijn Bachelor of Theatre aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en specialiseerde zich vervolgens in licht; hij behaalde een Master of Fine Arts aan New York University. Op dit moment is Tim verbonden aan verschillende productiehuizen en gezelschappen wereldwijd. Van ‘t Hof: ‘Voor de tentoonstelling van de IABR hebben we naar een verbeelding van tijd in termen van licht gezocht. In een lopende sequentie, door het schakelen van 12 lichtpunten in de Ferro, hopen we een beweging te laten zien en een laag van urgentie toe te voegen aan het onderwerp duurzaamheid.’