IABR-

Play
IABR–Atelier 2050 - An Energetic Odyssey: de film

© IABR, H+N+S, Tungsten

Dit is de on line versie van de grootschalige installatie en animatie 2050 – An Energetic Odyssey, een van de hoogtepunten van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY.

Als je deze speciaal voor het smartphone-scherm geformatteerde versie op je laptop of desktop computer wilt zien, klik dan eerst op 'play' (midden in scherm) en dan op 'enter full screen' (rechts onder in het scherm).
Ook kun je naar ons Vimeo-kanaal gaan en de film daar in 'full screen' bekijken. Klik hier.


De tekst van de voice over kan onder aan deze pagina worden gedownload.


2050–An Energetic Odyssey
2050 – An Energetic Odyssey is een installatie met een twaalf minuten durende animatie die antwoord geeft op een ogenschijnlijk simpele vraag: ‘Stel dat we het tweegraden klimaatdoel serieus nemen, wat moeten we dan doen?’ Focus van de Odyssey is de Noordzee. Klapstuk zijn 25.000 windturbines van 10 MW waarmee in 2050 ongeveer 90% van de elektriciteitsbehoefte van de Noordzeelanden kan worden gedekt.
De animatie is een zorgvuldige verbeelding van een mogelijke toekomst: zij neemt de toeschouwers stap voor stap mee naar 2050, vertelt wat er moet gebeuren en wat de achterliggende overwegingen zijn, behandelt energiebesparing en decentrale energie-opwekking, en gaat in op de effecten voor de werkgelegenheid en de ecologie van de Noordzee. Ook de logistiek van deze mega-operatie komt uitgebreid aan bod.
De Odyssey is dus een coproductie van ontwerpers, experts en stakeholders. Het gezamenlijk maakproces, het tonen van tussentijdse resultaten en de tentoonstelling en het debat op de IABR hebben een consortium van actoren gesmeed waarin offshore bouwers en een windturbine fabrikant, haven– en energiebedrijven, verschillende ministeries, natuur NGO’s, marine-ecologen en ontwerpers gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat het kan.

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap is de Odyssey voorvertoond aan de Directeuren-Generaal Energie en door Minister Kamp vervolgens aan de informele ministerraad van de ministers van Energie van de EU-landen. De ministers hebben de installatie niet alleen bekeken maar raakten er ook door geïnspireerd. In het persbericht naar aanleiding van de onder Nederlands voorzitterschap tot stand gekomen regionale samenwerkingsovereenkomst van de Noordzeelanden stelt Minister Kamp dat ‘het heeft geholpen dat de collega’s getoond kon worden hoe de operatie in zijn werk zou gaan’.

De Correspondent
Jelmer Mommers, correspondent Klimaat en Energie van De Correspondent, schreef over 2050–An Energetic Odyssey (klik hier) en sprak uitgebreid met IABR–2014 curator Dirk Sijmons, de ontwerpkracht achter het project, over de kansen die de energietransitie Nederland biedt (klik hier om het interview te lezen).


2050–An Energetic Odyssey is geproduceerd door de IABR in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, Natuur & Milieu, RWE, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Concept: Maarten Hajer en Dirk Sijmons (Ateliermeester)
Ontwerpend onderzoek, research en animatie: H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro
Producent: George Brugmans