IABR-

Planet Texel

foto: I see for you © Hans Peter Föllmi

In het begin was hij sceptisch: "Weer van die overkanters". Maar inmiddels is Wouter de Waal, directeur van de VVV op Texel, helemaal om.
Hieronder de integrale versie van zijn artikel over het IABR–Projectatelier Planet Texel dat op 18 april jl. ingekort werd gepubliceerd in de Texelse Courant.


Laten we gaan jutten!
Jutten is een groot goed op Texel. Twee musea vol spul dat in de loop der jaren op het eiland is aangespoeld. Vroeger was er meer te jutten. Toen vergingen er nog ‘echte’ schepen en er zijn meerdere gebouwen in de vorm van planken aan komen waaien. Daar hebben we als Texel mooi gebruik van gemaakt. Ik denk dat we weer moeten gaan jutten, want er is weer wat aangespoeld: Planet Texel. En ik denk dat we er heel mooi gebruik van kunnen maken.

Wat is het?
Planet Texel is onderdeel van de IABR (Internationale Architectuur Biennale Rotterdam). Deze Biennale is een tweejaarlijks evenement, gericht op het enorme publieke belang van architectuur. Er zijn al 5 Biennales geweest. De laatste trok 134.000 bezoekers van over de hele wereld. De crème de la crème van de wereldwijde architectuur is inhoudelijk betrokken bij projecten van São Paulo en Istanbul tot Rotterdam. Van groot belang dit jaar zijn de Nederlandse projectateliers, waar specifieke vraagstukken worden onderzocht door zeer gekwalificeerde specialisten. Zij maken van de projectateliers presentaties die dit jaar worden tentoongesteld in de Kunsthal in Rotterdam.

Wat moet dat op Texel?
Een van de projectateliers gaat over Texel. Met name over de vraag hoe drie ambities ruimtelijk kunnen worden geïntegreerd: de groei van onze -op toerisme gebaseerde- economie, het streven naar energieneutraliteit en zelfvoorziening, en het behoud van de bijzondere natuur en leefkwaliteit. In de uitwerking gaat men in op zaken als hoe water-, afval-, verkeers- en toerismestromen geoptimaliseerd kunnen worden. Hoe kan de ontwikkeling van natuur een sturende rol spelen? Hoe kunnen ecologische, economische en toeristische plannen elkaar versterken in plaats van hinderen? Om deze vragen te beantwoorden, is een aantal specialisten het afgelopen jaar zeer actief geweest op Texel. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht. De resultaten zijn recentelijk gepresenteerd in een bomvolle bioscoop in Den Burg en binnenkort komen de bezoekers van de Biennale de ideeën over Texel bewonderen.

Wat moeten we daar mee?
In principe niets. Het zijn slechts specialisten, die dan wel behoren tot de besten in hun soort, maar feitelijk niets meer doen dan hun visie geven. Het is verder aan de Texelse gemeenschap om te besluiten of die ideeën de moeite waard zijn om op te pakken. Kortom, we kunnen de plannen terug de zee in duwen, of we kunnen ze van het strand af jutten en net als vroeger gebruiken voor de ontwikkeling van Texel.

Is het dan wat?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin wat sceptisch was. ‘Weer van die overkanters die hun hemelbestormende, maar vaak onrealistische ideeën op Texel projecteren om zelf goede sier te maken’, zoiets ging door mijn hoofd. Maar in de bioscoop was ik net zo onder de indruk als de rest van de zaal. Sommige zaken zullen discussie opleveren, maar wat is onvoorstelbaar veel werk verzet en hoe vernieuwend, doordacht en kwalitatief zijn de uitwerkingen. De situatie in De Koog is minutieus geanalyseerd en ongegeneerd weergegeven. Vervolgens wordt een perspectief geschetst dat in mijn ogen zijn weerga niet kent. En hoe reageert de zaal? In plaats van pek en veren overheersten enthousiasme en respect voor de ontwerpers. Op een enkele inhoudelijke vraag na overheerste gek genoeg een soort van angst. Angst dat het wel niet zal lukken vanwege de regelgeving en andere problemen. En ik denk dan: dat is het mooiste wat je kan hebben. Een zaal vol mensen die de plannen niet alleen geweldig vindt, maar ook nog eens als de dood zo bang is dat het niet gaat lukken!

Kan het wel?
In mijn ogen is dit plan de stip op de horizon die we als Texel moeten kiezen. Het zal Texel veranderen, maar Texel verandert altijd. Of je nu regels, visies of andere zaken maakt, altijd zal het landschap op Texel veranderen. Dat is in het verleden gebeurd en gebeurt in de toekomst ook. Ooit waren onze mooie schapenboeten moderne gebouwen waar men best over gesteggeld zal hebben. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de Dennen en de hele ruilverkaveling. Texel zal altijd veranderen en als het dan toch gebeurt, kan je dat in mijn ogen beter doordacht doen en met visie. En laten we nu vooral niet gaan roepen dat het niet kan. Natuurlijk kan het! Ooit is ook de ruilverkaveling doorgevoerd, daar was weliswaar een speciale wet voor ingesteld, maar ik geloof ECHT dat we dit op Texel kunnen realiseren. Want regels zijn door mensen gemaakt en kunnen we dus aanpassen. Gemakkelijk is het niet, maar Texel biedt ook voor regelgevers unieke kenmerken, die in regelgevingsland best wel eens interessant kunnen zijn.

Kortom, we moeten het plan van het strand af jutten, heel goed gaan bestuderen (dat is wel heel belangrijk, want wat je niet kent, daar ben je tegen) en aanpakken. Dit is namelijk de manier om Texel ook voor onze kinderen als uniek eiland in stand te houden!

Met vriendelijke groeten,

Wouter de Waal
directeur VVV TEXEL