IABR-

Alan Berger

In aanloop naar IABR–2014–URBAN BY NATURE­– en in samenwerking met de IABR–Project Atelier BrabantStad, nodigde de IABR Alan Berger (hoogleraar Landschapsarchitectuur en Stedenbouw aan de Massachusetts Institute of Technology en directeur van het MIT Centre for Advanced Urbanism) uit om een lezing te geven over verregaande innovaties die volgens hem nodig zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp willen we een duurzame ontwikkeling stimuleren.

Welk nieuw perspectief is nodig om de werking van onze stedelijke omgeving werkelijk te begrijpen? Hoe kunnen we de definities van stad en landschap ontstijgen en een nieuw idioom en een beter presterend instrumentarium ontwikkelen dat handelingsperspectief biedt? En welke gevolgen heeft dit voor stedenbouwers en architecten?

ER IS GEEN ELDERS MEER
In de loop der tijd zijn we getuige geweest van een terugkerend patroon van elkaar opvolgende vormen van grondgebruik in de stad, een proces dat werd voortgestuwd door ontwikkelingsdrift. Het gebruik veranderde voornamelijk als gevolg van schommelingen in grondprijzen. Deze voortdurende stedelijke ontwikkeling heeft mozaïeken van stadslandschappen geproduceerd, stedelijke tapijten die zich over hele delta’s uitstrekken.
Deze cyclus lijkt momenteel aan kracht te verliezen: behalve die regio’s die ongeschikt zijn voor zowel voedselproductie als stedelijke ontwikkeling, is er gewoonweg niet veel natuurgebied meer over waarop de ontwikkeldrift zich kan storten. Kortom, er is geen elders meer.
Als steden goede levensomstandigheden willen bieden aan de miljarden mensen die er nu en straks moeten wonen, moeten het verhogen van de voedselproductie en het oplossen van de ernstige milieuproblematiek de hoogste prioriteit krijgen. Er is maar één manier om dit te doen: door het repareren en opnieuw weven van het stedelijk tapijt. Daar, zo stelt IABR–2014 ligt het uitgangspunt voor de nieuwe strategieën die ons in staat moeten stellen om onze complexe stedelijke systemen op een meer duurzame manier te plannen, ontwerpen en besturen.

ALAN BERGER is hoogleraar Landschapsarchitectuur en Stedenbouw aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en directeur van het MIT Centre for Advanced Urbanism.

IABR–LEZING wordt georganiseerd door de IABR samen met met de Technische Universiteit Eindhoven en in samenwerking met het IABR–Project Atelier BrabantStad, een samenwerkingsverband van de IABR en de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond en de Waterschappen Noord-Brabant.
Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door
Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects.Zij verkennen de verborgen krachten in het Brabantse stadslandschap en zijn op zoek naar kansrijke ruimtelijke en bestuurlijke configuraties voor de duurzame ontwikkeling van BrabantStad.

REWEAVING THE URBAN CARPET: STRATEGIES FOR THE URBAN LANDSCAPE
Woensdag 13 november: 12:30 – 14:00u
TU Eindhoven / Auditorium 5, Den Dolech 2, 5612 AZ, Eindhoven