IABR-

In de zomer van 2018 heeft de klimaatcrisis zich in Nederland voor het eerst niet alleen doen gelden door een teveel aan water, maar ook door het ontstaan van zoetwatertekorten. Dat kwam voor velen onverwacht. Onze hele delta is immers ingericht op het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van water.

De droge hete zomer van 2018

bron: NOS

Droogte in de Delta
In de delta waar we wonen confronteert klimaatverandering ons met nieuwe problemen. In 2018 is het met veel kunst- en vliegwerk gelukt de watermachine draaiende te houden, maar bij die ene droge zomer is het niet gebleven. Gebieden herstellen maar moeizaam van de droogte en er is waarschijnlijk blijvende schade, zowel in de stedelijke als in de natuur- en landbouwgebieden.
We hebben ons land honderden jaren lang steeds slimmer ingericht op het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van water vanuit het oogpunt van waterveiligheid en landbouwproductiviteit. Maar hoe water vast te houden om het te kunnen gebruiken als we het nodig hebben, dat is een onverwachte uitdaging. Dat Nederlanders, als geen ander volk, weten hoe met water om te gaan, is even geen zekerheid meer.
Het is een nieuwe uitdaging die eind 2018 voor de IABR aanleiding was het IABR–Atelier Droogte in de Delta op te zetten. Een onderzoek naar de kansen en kaders voor grootschalige opslag van zoetwater in de boven- én ondergrond. Met Marco Vermeulen (SMV) als lead designer bracht het Atelier de situatie in kaart en verkende het vervolgens welke mogelijkheden er zijn om het waterbufferend vermogen van de delta te vergroten, en welke kansen dat oplevert, ook voor andere transitie-opgaven zoals energietransitie, voedselproductie en verstedelijking.

tien mogelijke testsites

© IABR, Studio Marco Vermeulen

Bouwstenen voor een nieuwe zoetwaterstrategie
Doel van het Atelier is het aandragen van concrete bouwstenen voor een nieuwe, gemeenschappelijke zoetwaterstrategie tot 2050 en het identificeren van mogelijke test projecten. Het Atelier wil dus een prikkelend toekomstbeeld geven maar minstens zo belangrijk is het dat de uitkomsten daarna door lokale of regionale overheden kunnen worden ingezet bij het werken aan de eigen opgave.

De uitkomsten van het Atelier worden gepresenteerd in de tentoonstelling DOWN TO EARTH: DROOGTE IN DE DELTA


Het IABR–Atelier Droogte in de Delta deed ontwerpend onderzoek naar de kansen en kaders voor grootschalige opslag van zoetwater in de boven- én ondergrond in Nederlands. Het onderzoek is uitgevoerd door Studio Marco Vermeulen onder leiding van Marco Vermeulen.

Droogte in de Delta is onderdeel van Water as Leverage, naast Energy Transition as Leverage een rode draad in het programma van IABR–DOWN TO EARTH in 2020 en 2021.


De IABR initieert en produceert de IABR–Ateliers in Nederland als lead partner van de Rijksoverheid in het kader van de ARO, de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.