IABR-2020-

Sinds de legendarische ‘water-biennale’ van 2005, DE ZONDVLOED, gecureerd door Adriaan Geuze, loopt water als een blauwe draad door de tentoonstellingen en de onderzoeksprogramma’s van de IABR. In 2005 werd Rotterdam Waterstad 2035 ontwikkeld vanuit een toentertijd heel nieuw perspectief: Rotterdam, zie ‘water’ niet als een bedreiging of kostenpost, maar als een kans! De presentatie was een van de spraakmakende onderdelen van DE ZONDVLOED waarna de gemeente Rotterdam de plannen integraal overnam in de Stadsvisie Rotterdam 2030. Ook werd toen de kiem gelegd voor verschillende initiatieven die zich later uitkristalliseerden als Resilient Rotterdam.

WERKSESSIE ROTTERDAM WATERSTAD 2035 - IABR (2005)

Vanaf 2005 werd er door de IABR bewust een relatie gelegd tussen onderzoek, presentatie en realisatie, in feite een water as leverage-aanpak die in latere IABR–onderzoeksprojecten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in en met de steden São Paulo en Istanbul is doorontwikkeld: zet de wateropgave in als hefboom voor een integrale aanpak van de stadsontwikkeling.

Play
IABR–Atelier Istanbul: Arnavutköy

The first IABR–Atelier Istanbul, a collaboration of the IABR and the Municipality of Arnavutköy, in the north of Istanbul, explored whether and how a balance could be found between relentless urbanization and the urgency of good water management in the still green north of Istanbul.

© IABR, 2014