IABR-

Play
PLANET TEXEL : Eric Hercules

6"51'

"Dat is het mooie van het Projectatelier Planet Texel. Er is nadrukkelijk niet gezocht naar de problemen –hoe botsen onze verschillende ambities met elkaar?– maar er is gezocht naar de verbindingen. Hoe kunnen we meerwaarde creëren door te onderzoeken hoe onze ambities naast elkaar kunnen bestaan?", zegt Eric Hercules, Texels wethouder van Toerisme, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening, in de film Planet Texel.

IABR en Texel
De afgelopen anderhalf jaar heeft de IABR in het Projectatelier Planet Texel samengewerkt aan concrete opgaven in en met de gemeente Texel. Daarbij ging het erom de verschillende ambities van het eiland met elkaar in evenwicht te brengen. Enerzijds streeft Texel ernaar energie-neutraal te zijn in 2020 en zelfvoorzienend te worden op het gebied van water, en wil het zijn prachtig landschap beschermen. Anderzijds moet de toeristische industrie, de belangrijkste bron van inkomsten, verder ontwikkeld worden. Geen geringe opgave voor 15.000 bewoners die jaarlijks een miljoen toeristen ontvangen op het aan natuur rijke Waddeneiland.
Met de inzet van ontwerpend onderzoek is in het Atelier toegewerkt naar concrete projectvoorstellen gekoppeld aan een ‘toolbox for governance’: beleidsinstrumenten waarmee Texel straks in de praktijk verder kan.

De resultaten zijn van 29 mei – 24 augustus te zien in DE AARDE EEN TUIN–, een van de tentoonstelling van URBAN BY NATURE– in de Kunsthal in Rotterdam.
In de film Planet Texel gaat wethouder Eric Hercules in op vragen als: wat heeft het atelier nu opgeleverd? Welke innovatieve strategieën zijn er ontwikkeld? En hoe kunnen de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, landbouw en toerisme ontwikkel kansen worden?


Deze film is onderdeel van een serie korte webvideo's gemaakt in opdracht van de IABR in het kader van IABR–2014–URBAN BY NATURE–
regisseur: Alexander Oey
producent: George Brugmans