IABR-2020-


Vanwege de verlenging van de aangescherpte lockdown kon deze tentoonstelling niet geopend worden voor publiek.

WEL KON JE METEOPOLIS VIRTUEEL BEZOEKEN, EN DAT KAN NOG STEEDS: KLIK HIER

Meteopolis, virtuele tour

Meteopolis, virtuele tour


Rotterdams Weerwoord, een programma van de gemeente Rotterdam, stelde vier ontwerpbureaus voor een uitdaging: bedenk en ontwerp een toekomstscenario voor Rotterdam, rekening houdend met wat de stad te wachten staat als het op klimaatverandering aankomt, en wetende dat het weer steeds extremer wordt en de zeespiegel zal stijgen. Ga er daarbij van uit dat besloten wordt niet langer te vechten tegen het water maar dat we het gaan omarmen. En vraag je af of, en zo ja, hoe we dan in 2060 nog in Rotterdam kunnen wonen.

Meteopolis

foto: Dewi Baggerman

Vier toekomstscenario's
De vier toekomstscenario’s worden gepresenteerd in METEOPOLIS, een tentoonstelling die de bezoeker, in het kader van IABR–DOWN TO EARTH en haar kernvraag, waar kunnen we landen?­, meeneemt naar het Rotterdam van 2060. Met als doel een geïnformeerd, open en scherp gesprek te voeren over de complexe vraagstukken waarvoor klimaatverandering ons stelt en om besluitvorming zó te beïnvloeden dat we over veertig jaar nog in Rotterdam kunnen wonen.

Meteopolis

foto: Dewi Baggerman

De vier scenario’s:
Verveeld Verward: Individueel + Voorkomen
De Zwarte Hond + Strootman Landschapsarchitecten: Collectief + Voorkomen
Marieke Vromans & Floor van den Bergh: Collectief + Overkomen
Walden Studio: Individueel + Overkomen

METEOPOLIS: Panorama Haven

beeld: De Zwarte Hond

Meteopolis

artist impression: Strootman Landschapsarchitecten

Rotterdam, IABR en water
Was voor Rotterdam, laaggelegen stad in de delta, het water eeuwenlang vriend én vijand, tegen de achtergrond van klimaatverandering dreigde het vijandbeeld te gaan overheersen. De gevolgen van de opwarming van de aarde hebben de Rotterdamse wateropgave nieuwe urgentie gegeven. Bodemdaling, waterveiligheid, extreme neerslag, hitte en droogte zijn grote en acute uitdagingen.

ROTTERDAM WATERSTAD 2035

foto: Maarten Laupman, IABR 2005

Water loopt ook als een blauwe draad door de programmering van opeenvolgende edities van de IABR.
Zo werd in 2005, in de boezem van de 2e IABR, De Zondvloed, het project Rotterdam Waterstad 2035 ontwikkeld. Vanuit een toentertijd nieuw perspectief legde Waterstad 2035 de nadruk op ‘water’ niet als een bedreiging of kostenpost, maar als een kans. De wateropgave als dé stedenbouwkundige kansenkaart van Rotterdam.
Het plan werd integraal overgenomen in de Stadsvisie Rotterdam 2030, diende als inspiratiebron voor de Rotterdamse Adaptatie Strategie en legde mede de grondslag voor Resilient Rotterdam en Rotterdams Weerwoord.

Water as Leverage
15 jaar na De Zondvloed is Rotterdam toe aan de volgende stap. In het kader van DOWN TO EARTH, verkent Rotterdams Weerwoord opnieuw de kansen die er liggen. METEOPOLIS: hoe kan de wateropgave van de stad zó worden aangepakt dat ze een klimaat adaptieve hefboom wordt voor de duurzame ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een resilient Rotterdam?


METEOPOLIS is een tentoonstelling van Rotterdams Weerwoord, een programma van de gemeente Rotterdam, een partner aan wie de IABR graag ruimte geeft onder de paraplu van DOWN TO EARTH.
Voor meer informatie over Weerwoord, klik hier