IABR-

foto: Bas Bogaerts

In het kader van het IABR Atelier BXL Productieve Metropool, wordt in samenwerking met de Brusselse overheid een oproep gelanceerd voor ontwerpend onderzoek naar de gewenste typologieën voor een kwalitatieve verweving van wonen en werken in de stad. Twee ontwerpteams zullen worden aangesteld om via telkens twee testgebieden de uitdagingen en de toekomst van de productieve wijken te verkennen en te verbeelden.
De uiterste inzenddatum is 20 januari 2016.

Internationale uitdagingen en tendensen onderstrepen de noodzaak van de herintroductie van de maakindustrie in onze regio’s: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie tot circulaire economie die inzet op kortere ketens en stromen van grondstoffen en energie. De Vlaams-Brusselse metropolitane regio kent een groot aantal laaggeschoolde werklozen terwijl er in de stad en rand oude industriezones liggen te verkommeren. Het Atelier Productieve Metropool BXL stelt voor om die oude industriële sites een nieuw leven te geven door in te zetten op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad als smeltkroes van kennis en werkkrachten wordt als de ideale voedingsbodem gezien, met kansen voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde, voor het ontwikkelen van een circulaire economie of voor lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem. De resultaten van dit proces van ontwerpend onderzoek en kennisdeling worden getoond op IABR–2016, in Rotterdam, maar ook in BOZAR te Brussel.

De hoofdpartners van het traject zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest (Ruimte Vlaanderen en OVAM ), de Provincie Vlaams Brabant en de IABR

Opdracht
Deze oproep tot interesse richt zich tot ontwerpteams voor het uitvoeren van ontwerpend onderzoek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt ingezoomd op 4 specifieke cases, telkens in nauwe samenwerking met de betrokken overheidsactoren in Brussel. De 2 geselecteerde teams zullen zich elk over 2 gekoppelde sites buigen. Via ontwerp zal de potentie en de noodzakelijke ruimtelijke condities onderzocht worden in deze gebieden die nodig zijn om een vitale rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van productieve wijken in het metropolitane gebied van Brussel, waar wonen en werken kwalitatief verweven zijn. Er worden concrete ruimtelijke voorstellen verwacht die inzetbaar zullen voor de reële ontwikkelingspraktijk. Deze trajecten zullen inhoudelijk gevoed worden door urban meetings waarbij ook kennis uitgewisseld wordt met de Vlaamse onderzoekstrajecten én met internationale experts. De tussentijdse en uiteindelijke resultaten zullen deel uitmaken van tentoonstellingen en publieksprogramma’s van de IABR én in BOZAR Brussel.

De cases die het onderwerp uitmaken van het ontwerpend onderzoek situeren zich in volgende wijken (onder voorbehoud van wijzigingen): Masui (Schaarbeek, Brussel), Birmingham (Anderlecht), Biestebroek (Anderlecht), Delta (Oudergem, Elsene, Watermaal Bosvoorde).

Het voorlopige bestek van de opdracht vindt u hier.

Meer informatie, procedure en voorwaarden op de website van Architecture Workroom Brussels