IABR-2016-

De Next Economy heeft plekken nodig waar het stadsleven zich in al zijn kleuren openbaart, waar verbindingen worden gelegd en uitwisseling plaatsvindt. Met elkaar vormen ze het publieke domein.

De Kaart van Zuid - Maashaven
Waar vinden we het publieke domein in Rotterdam-Zuid en hoe ziet het eruit? Welke plekken zijn typisch zijn voor dit stadsdeel, dat de helft van Rotterdam uitmaakt? Waar komen inwoners graag, waar voelen zij zich thuis voelen en waar zij ze trots op? Het zijn pleinen, straten en parken, maar ook de daaraan gelegen winkelcentra, kroegen, theaters, sporthallen, kerken, busstations, feestzalen en soms zijn het zelfs bedrijventerreinen met een bonte verzameling activiteiten.

De Kaart van Zuid - De Kuip
De Kaart van Zuid, onderdeel van de tentoonstelling van IABR–2016, laat deze plekken zien. Sommige plekken zijn al lang als publiek domein bestemd, maar zijn nog volop in ontwikkeling.Andere plekken zouden publiek domein kunnen worden, mits ze tot leven worden gewekt door initiatieven van bewoners, ondernemers en verenigingen.

Aan u wordt de vraag gesteld, als persoon of groep, als architect, stedenbouwkundige, ondernemer of bewoner: wat zou er met deze plekken moeten of kunnen gebeuren om ze tot het publiek domein van Rotterdam-Zuid te maken?
Voor alle informatie die nodig is om mee te doen, klik hier

Inleveren van uw idee, schets, tekening, maquette, kan op twee manieren:

  • digitaal als PDF opsturen, uiterlijk 25 juni, naar onze mailbox
  • inleveren op 25 juni tussen 12:00 en 14:00 bij de kassa van IABR–2016 in de Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam


Resultaat

Alle inzendingen zullen worden opgenomen en becommentarieerd in een advies van de initiatiefnemers, Els Bet, Han Meyer en Arnold Reijndorp, en Maarten Hajer (hoofdcurator IABR–2016) aan de Dienst Stedenbouw van de Gemeente Rotterdam. De discussie hierover zal plaatsvinden op zondagmiddag 3 juli, in de tentoonstelling van IABR–2016, voorafgaand aan het slotdebat. Voor meer informatie, klik hier

Idee en vormgeving: Han Meyer, Arnold Reijndorp, Els Bet, Maarten Wamsteeker, Krkj