IABR-2020-

Robbert de Vrieze

foto: Fred Ernst

Robbert de Vrieze is maatschappelijk ontwerper & architect. Hij opereert op het snijvlak van ontwerp, samenleving, politiek en economie met zijn bureau en netwerk Transformers.

Na Industrieel Product Ontwerpen en Fijnmechanische Techniek gestudeerd te hebben werkte Robbert de Vrieze voor Philipsen ontwerpbureau EJOK. Toen hij zijn eigen bureau startte (eerst HUB en daarna Transformers) ontwikkelde hij een fascinatie voor transformatie van oude gebouwen en gebieden en werkte hij aan de transformatie van Graansilo Maashaven en RDM Campus. Het wonen in (wooncoöperatie avant la lettre) de Stampioendwarsstraten op Rotterdam Zuid was de katalysator voor een fascinatie met zelforganisatie. Beide interesses leidden tot een master in Architectuur aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst waar hij in 2012 afstudeerde op 'de Architectuur van Politiek & de Politiek van Architectuur'.

In 2013 was Robbert medeoprichter van WIJ Delfshaven; een (a-)politiek netwerk van bewonersinitiatieven in Rotterdam West. Hij deed succesvol mee met lokale verkiezingen en heeft 4 jaar als volksvertegenwoordiger in de Gebiedscommissie Delfshavengediend. Hij is ook mede-initiatiefnemer van Delfshaven Coöperatie, een wijkcoöperatie met een lokaal investeringsfonds voor de lange termijn waardeontwikkeling van Bospolder-Tussendijken. Met dit samenwerkingsverband van institutionele partners, lokale initiatieven en betrokken bewoners worden nieuwe initiatieven voor community building, lokaal welzijn, werk en energie geïnitieerd en gefaciliteerd.

Vanuit een focus op de gezonde stad is Robbert een van de oprichters van Stadslab Luchtkwaliteit. Een netwerk van bewoners, ondernemers en ontwerpers die luchtkwaliteit zichtbaar en tastbaar maken. Daarnaast is hij bestuurslid bij maatschappelijke maker-space Bouwkeet en is hij betrokken bij het Grassroots Business Lab (een incubator vanuit de Roadmap Next Economy). Meer recent was hij medeoprichter van de Delfshaven Energie Coöperatie, een initiatief dat werk wil maken van de energietransitie als hefboom voor sociaaleconomische impact.

In 2018 ontving Robbert de Job Dura Prijs met Stadslab Luchtkwaliteit, en in datzelfde jaar ook de Van der Leeuwprijs op het Stadsmakerscongres van Rotterdam voor zijn 10-jarige oeuvre als stadsmaker.