IABR-

Masterclass Planet Texel

foto: Stefan Kroft

Gemeenten en provincies in Nederland zien zich geconfronteerd met nieuwe en steeds complexere opgaven ten gevolge van de financiële en economische crisis, nieuwe maatschappelijke prioriteiten, snelle technologische ontwikkelingen en de veranderende rollen van de verschillende overheden.

Capacity Building
Op alle bestuursniveaus wordt gezocht naar nieuwe methoden en visies voor ruimtelijke ontwikkeling en naar de coalities die deze ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Om capacity building te stimuleren en integrale en toekomstbestendige ontwikkelperspectieven te verkennen heeft de IABR opdracht gegeven aan Architectuur Lokaal om drie Master Classes Ontwerpkracht te organiseren.

Tijdens de Master Class brengen bestuurders een eigen casus in waarop met de inzet van het ontwerpend onderzoek een nieuw perspectief wordt ontwikkeld en waarvoor alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend. Onder leiding van een prominente Master en ondersteund door professionele ontwerpers en experts worden bestuurders gedurende één intensieve dag meegenomen in een traject van kennisuitwisseling en samenwerking op (elkaars) opgaven.

Master Class Ontwerpkracht

Foto: Hans Tak

Er worden in de komende tien maanden drie Master Classes georganiseerd, ieder gekoppeld aan de inzichten die ontwikkeld zijn in de IABR–Projectateliers van IABR–2014–URBAN BY NATURE­ en IABR–2016–THE NEXT ECONOMY–.

Drie Master Classes
De eerste Master Class vond plaats op 25 en 26 november 2015 op Texel. In het voorjaar van 2016 vinden de andere twee Master Classes Ontwerpkracht plaats: Het Metabolisme en Energietransitie en De Gezonde Stad, respectievelijk gekoppeld aan de resultaten en uitkomsten van IABR–2014–URBAN BY NATURE en IABR–2016–THE NEXT ECONOMY.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).

De Master Classes Ontwerpkracht worden georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van de IABR en in het kader van het Rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.