IABR-

Selectie Projecten
Op 17 januari lanceerde het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied een regionale oproep naar innoverende projecten en vernieuwende partnerschappen. Er werden 14 projecten ingediend. Deze projecten waren erg uiteenlopend en ruwweg op te splitsen in twee groepen. Enerzijds de projecten geënt op een specifieke locatie en anderzijds projecten met een methodische inslag. Het Atelier zag hierin de kans om meteen concrete projecten te koppelen aan methodische expertise die van toepassing is op de volledige regio. Deze combinatie creëert de mogelijkheid om op één plek in de diepte te gaan testen en tegelijk de koppeling te maken met een breder kader en de repliceerbaarheid in de regio te onderzoeken. Om een relevante keuze voor het gebied te maken is gekozen voor een selectie van plekken die tracht de verscheidenheid aan landschappen in het Oost-Vlaams kerngebied te vangen.

Uit de 14 projecten zijn drie projecten geselecteerd die zich op een specifieke locatie afspelen: Eeklo, Merelbeke en Lievegem. Daarnaast zijn drie relevante programma’s geslelecteerd die direct raken aan de kwesties die binnen de locatie specifieke projecten naar voren worden geschoven: “Micro-centraliteit”, “Water op de Weegschaal” en “Energiehubs”. De geselecteerde projecten en programma's worden in samenhang opgepakt.
Alle 14 projecten vormen onderdeel van de leeromgeving die met het Atelier wordt georganiseerd.

Regionale Oproep
Het Oost-Vlaams Kerngebied verwacht tegen 2050 een bevolkingstoename van 15 à 25%. In het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied (OVK) kiezen IABR en de Provincie Oost-Vlaanderen ervoor om deze forse bevolkingstoename eerst en vooral als een kans te zien voor nieuw ruimtelijk beleid, dus om de uitdagingen die ermee gepaard gaan te benutten als een mogelijkheid om het probleem op een grotere schaal en integraal aan te pakken. Innovatieve en creatieve oplossingen helpen om het hoge ambitieniveau van beleidsnotities als het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Provinciale Kernnota ook echt te halen.


Productief Landschap

foto: Sis Pillen

Daarom lanceerde het IABR–Atelier OVK een regionale oproep, op zoek naar innoverende projecten, vernieuwende partnerschappen of coalities en een inspirerende plek waar een regionaal ruimtelijk programma daadwerkelijk voor kan worden uitgewerkt.

De projecten, als het ware hefbomen voor ontwikkeling, gaan demonstreren hoe de hele regio kan leren van dit atelier-traject. Op die manier kan het Oost-Vlaams Kerngebied zich voorbereiden op de verwachte bevolkingstoename: met oog voor het bestaande productieve landschap, met een focus op circulaire economie en met slimme oplossingen voor de mobiliteit.

De oproep is inmiddels gesloten.