IABR-2016-

Op zes dinsdagavonden zet RUIMTEVOLK de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?


#1: 26 april
Next Economy! Next Plan?
met Henk Ovink, Jeroen de Willigen, Ivonne de Nood, Steven Delva en Martijn Duinveld.
klik hier voor meer informatie
zie hier het blog dat RUIMTEVOLK schreef

#2: 10 mei
De Stad als Werkplaats
met Joachim Declerck, Joris Tiebout, Imke Carsouw-Huizing, Yassine Salihine en Vincent Cardinaal.
klik hier voor meer informatie
zie hier het blog dat RUIMTEVOLK schreef

#3: 24 mei
De Energietransitie: Uitdager van de nieuwe ontwerppraktijk
met Dirk Sijmons, Roeland van der Schaaf, Pallas Agterberg, Isabelle Vries en Rick Bosman.
klik hier voor meer informatie

#4: 31 mei
Gezonde Wijken: Ontwerpen voor een hogere levensverwachting
met Hetty Linden, Els Vervloesem, Martin Dijst,, Ad de Bont en Ton van Rietbergen.
klik hier voor meer informatie

7 juni
deze sessie is verplaatst naar 14 juni

#5: 14 juni
De Inclusieve Stad
met Lucas de Man, Marieke Berkers en Josse de Voogd.
klik hier voor meer informatie
zie hier voor het blog dat Marieke Berkers schreef

#6: 3 juli
Slotdebat Now, What's Next?
met Kim Putters, Hans Tijl, Elma van Boxel, Joachim Declerck en Indira van ’t Klooster.
klik hier voor meer informatie
zie hier voor het blog dat RUIMTEVOLK schreef


Klik hier voor de complete agenda, meer informatie en het reserveren van kaartjes.

Klik hier voor meer informatie over Ruimtevolk