IABR-2016-

GEZONDE WIJKEN: ONTWERPEN VOOR EEN HOGERE LEVENSVERWACHTING
De Next Economy vraagt om gezonde en inclusieve steden. Het IABR–Atelier Utrecht heeft laten zien dat zelfs wanneer een stad in haar geheel als zeer gezond wordt beschouwd, de verschillen op wijkniveau groot kunnen zijn. Zo is de gemiddelde levensverwachting in de Utrechtse wijk Overvecht maar liefst 12 jaar lager dan in de omliggende wijken. Kun je met inzet van ontwerp en planning ongezonde wijken gezonder maken? Hoe ontwerpen we in de 21ste eeuw gezonde steden waarin de straat of wijk waarin je woont geen invloed heeft op je levensverwachting? Waar sleutel je dan aan, en wat betekent dit voor bestaande en toekomstige planning- en ontwerpstrategieën? En welke nieuwe coalities van partijen die werken aan de gezonde stad kunnen ontstaan?

Met Hetty Linden (Themadirecteur Volksgezondheid gemeente Utrecht), Els Vervloesem (Partner Architecture Workroom Brussels), Martin Dijst (Professor
Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht), Ad de Bont (Urhahn Urban Design and Strategy) en Ton van Rietbergen (Onderzoeker Universiteit Utrecht).

DINSDAG 31 MEI
Tijd:19.30 - 21.00 (inloop 19.00)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis.
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?