IABR-

De gemeente Arnavutköy, gelegen in het noordwestelijk deel van Istanbul en grenzend aan de Zwarte Zee, bevat belangrijke drinkwaterbekkens voor de gehele Metropoolregio Istanbul. Het gebied is grotendeels bebost en agrarisch. Maar door de oprukkende verstedelijking groeit de spanning tussen ecologische belangen en de noodzaak om huizen te bouwen. De belangrijkste uitdaging is hier om de stedelijke ontwikkelingen zorgvuldig in te passen in het bestaande productieve landschap.

De opgave in Arnavutköy
De IABR zette samen met de Gemeente Arnavutköy en in het kader van de 5e IABR het eerste Atelier Istanbul op dat allereerst een Strategisch Plan voor het gebied ontwikkelde. Een internationaal team werkte tot aan de lente van 2012 multidisciplinair en ‘multi-bestuurlijk’ aan de opgave. Het team bestond uit het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten en de Belgische ontwerpbureaus 51N4E en AWB.

Atelier Istanbul

Joachim Declerck (AWB), burgemeester Ahmet Hasim Baltaci en Freek Persyn (51N4E)

De problematiek waar Arnavutköy mee te kampen heeft, is niet uniek. Wereldwijd vormt de dreigende onbalans tussen ecologie en verstedelijking een probleem voor veel metropoolregio’s. Het team werkte daarom aan een lokale oplossing die tegelijkertijd als voorbeeld kan dienen voor andere Gemeentes aan de noordkant van Istanbul.

van strategie naar implementatie
Het Strategisch Plan legde de basis voor een duurzame invulling van Arnavutköy. Het werd in het najaar van 2011 goedgekeurd door de Gemeente. Vervolgens werd het uitgewerkt in een Actieplan en een aantal concrete pilot projects. Deze werden getoond als onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de 5e IABR: Making City.
De pilot projects werden in 2012 verder uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Plan en de resultaten werden getoond in de tentoonstelling Making City Istanbul die in oktober 2012 opende in het Istanbul Modern als onderdeel van de 1e Istanbul Design Biennial.

Closing the Water Cycle

De pilot projects zijn zeer positief ontvangen. Zowel de Metropool Istanbul als ISKI (de waterautoriteit) hebben groen licht gegeven voor de volgende fase in het traject dat in 2013 moet leiden tot implementatie. Een deel van de Bolluça rivier, die vaak voor overstromingen zorgt, wordt zó beveiligd dat er zowel een stadspark als een ‘eco-corridor’ ontstaat. Onder leiding van het Nederlandse H+N+S Landschapsarchitecten en het Belgische 51N4E zal Nederlandse kennis van watermanagement en eco-engineering worden ingezet voor een duurzaam Istanbul.

Play
IABR–Atelier Istanbul: Arnavutköy

opdrachtgevers: IABR en Gemeente Arnavutköy 5e IABR Local Curator: Asu Aksoy
Ontwerpend onderzoek: 51N4E en H+N+S
Coordinatie: Architecture Workroom Brussels

Animation by Tungsten Studio

Credits
local curator: Asu Aksoy (lid Curator Team 5e IABR: Making City, Bilgi University Istanbul)
projectleiding: IABR–Marieke Francke (hoofd R&D) en Gemeente Arnavutköy– Gülnür Kadayifçi (hoofd planning)
ontwerpteam: Architecture Workroom Brussels, H+N+S Landschapsarchitecten (Amersfoort, Nederland) en 51N4E (Brussel, België)

De Test Site Istanbul is een gezamenlijk project van IABR en de Gemeente Arnavutköy, onder directie van George Brugmans, en is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en met de steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie, NL EVD International - AgentschapNL en het Nederlands Consulaat in Istanbul.