IABR-

IABR–Projectatelier Rotterdam

Het IABR–2014–PROJECTATELIER ROTTERDAM: HET STEDELIJK METABOLISME heeft een nieuwe aanpak willen onderzoeken en testen, een nog grotendeels onontgonnen methode voor ruimtelijk ontwerp en planning die een nieuw werkterrein voor de stedenbouwer zou moeten blootleggen. Gedacht vanuit het stedelijk metabolisme kunnen economische ontwikkeling en duurzaamheid hand in hand gaan; de methode vormt een nieuwe interface tussen diverse beleidsvelden, waaronder milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Dat die vooronderstelling niet loos was, bleek uit de grote belangstelling voor de resultaten van het Atelier bij de diverse beleidsdirecties van de Gemeente Rotterdam en bij het Havenbedrijf Rotterdam. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt nu hoe het de resultaten van het Projectatelier Rotterdam kan gebruiken in zijn eigen beleid.
De gemeente Rotterdam zelf gebruikt de uitkomsten van het Atelier als onderlegger voor het verder werken aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie.Ook worden de resultaten door IABR en gemeente meegenomen als input voor het volgende Projectatelier Rotterdam dat wordt opgezet in het kader van IABR–2016.

DUURZAME ONTWIKKELINGSMODELLEN
Projectatelier Rotterdam is door IABR en gemeente Rotterdam opgezet in het kader van IABR­–2014 om samen met het Havenbedrijf Rotterdam, het Planbureau voor de Leefomgeving en andere stakeholders door middel van een grootschalig ontwerpend onderzoek naar het stedelijk metabolisme van Rotterdam te komen tot meer duurzame ontwikkelingsmodellen voor de stad.

De metabolistische aanpak gaat ervan uit dat stad een complex, uitgestrekt en dynamisch systeem is dat onophoudelijk in de weer is om in de behoeften van zijn bewoners te voorzien. We kunnen dit systeem niet alleen in technische of mechanische, maar ook in organische termen omschrijven. Zoals een menselijk lichaam ademt, drinkt, eet, zijn zintuigen gebruikt en zich ontlast, zo kunnen we ook in de stad de vitale stofstromen onderscheiden én analyseren.

Wat levert het op als we op deze ‘organische’ manier naar de stad Rotterdam kijken? Als één van de grootste havensteden ter wereld en gelegen in de Rijn-Maas Delta is Rotterdam de stad bij uitstek voor een analyse van haar stofstromen en onderzoek naar hoe het metabolisme als een instrument voor toekomstige planning en duurzame ontwikkeling in te zetten.
De ontwerpbureaus .FABRIC en JCFO hebben in kaart gebracht welke stofstromen hoe door de stad heen lopen en geanalyseerd hoe deze stromen met de ruimte interacteren, op welke manier ze – individueel en in samenhang met elkaar –invloed hebben op de (milieu)performance van de stad en op basis daarvan kunnen inventariseren waar kansrijke ontwerpopgaven liggen.

De stofstromen zijn voor de tentoonstelling zichtbaar gemaakt in negen korte animatie films die elders op deze website te zien zijn.

De resultaten van het Projectatelier Rotterdam zijn op 25 juni 2014 op het symposium Sleutelen aan Stofstromen in de Kunsthal gepresenteerd en bediscussieerd. Het video verslag van deze bijeenkomst is te vinden onder Rotterdam en de Circulaire Economie.

De resultaten van het Projectatelier Rotterdam zijn ook in boekvorm gepresenteerd onder de titel Stedelijk Metabolisme Rotterdam. De publicatie is te downloaden onderaan deze pagina.


Projectatelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam. Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door James Corner Field Operations (New York) en .FABRICations (Amsterdam). Andere actieve partners waren het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Havenbedrijf Rotterdam, het Rotterdam Climate Initiative (RCI) en TNO.

De IABR–PROJECTATELIERS worden door de IABR uitgevoerd als lead partner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.