IABR-

De recente bekendmaking van een aantal reusachtige infrastructuur projecten aan de noordkant van Istanbul -een derde vliegveld, een nieuwe millioenenstad aan de Zwarte Zee, een nieuw te graven kanaal dat de Bosporus moet ontlasten en een nieuwe intercontinentale snelweg die deze projecten aan elkaar moet rijgen en die over een nieuwe, derde brug de Bosporus zal kruisen – roept vragen op over de duurzaamheidsagenda van de stad. Tenzij er voldoende rekening wordt gehouden met ecologische belangen zullen natuurwaarden, met name de zoetwatervoorziening, onder grote druk komen te staan.

NACHTMERRIE OF VOORBEELD
Wordt Istanbul een volgende metropolitane nachtmerrie of wordt het een inspirerend voorbeeld? De stad staat opnieuw op een beslissend moment in haar lange geschiedenis. De keuze is een basale: een ontwikkeling in de richting van een metropool zoals er al veel zijn in de wereld, of een ontwikkeling in de richting van een aantrekkelijke metropool die –anders dan de Mumbais, Jakartas en Nairobis van deze wereld– de problemen vóór is en van Istanbul een unieke 21e eeuwse metropool maakt die een goede balans weet te vinden tussen voortgaande urbanisering, groeiende welvaart en een gezond milieu.

Istanbul op tweesprong

foto: George Brugmans

PUBLIEKE VERKLARING
In een publieke verklaring, ISTANBUL at the crossroads, roepen de curatoren van de 5e en 6e IABR, en de curator van de Istanbul Design Biennale daarom gezamenlijk op tot het vormen van een nieuwe coalitie. Een coalitie van instanties, individuen en bedrijven die het menselijk, economisch en ecologisch belang in samenhang willen zien bij het inzetten op toekomstige leefkwaliteit van de snel groeiende metropool. Deze coalitie zal niet alleen vanuit een commentaar positie opereren, zal zich niet alleen politiek en intellectueel manifesteren maar zal waar nodig ook zelf de planvorming ter hand nemen: ze wil actief aan making city doen, te beginnen met het ontwikkelen van een dynamisch actieplan voor de metropool dat een alternatief voor bestaande plannen op tafel legt.
De ondertekenaars stellen om te beginnen concreet voor om de lijn die is ingezet met het plan ontwikkeld door het IABR Atelier Istanbul voor de Gemeente Arnavutköy in Istanbul (waar schijnbaar onverzoenlijke tegenstellingen tussen verstedelijking en bescherming van de drinkwater bassins, op een productieve en uiteindelijke profijtelijke manier met elkaar in harmonie worden gebracht) als voorbeeld van wat concreet mogelijk is, serieus te nemen en verder te onderzoeken.

De verklaring is op 11 december in Istanbul gepresenteerd in aanwezigheid van de curatoren Asu Aksoy, Emre Arolat, Dirk Sijmons en George Brugmans.