IABR-

In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken, meestal kortweg BoTu genoemd, wordt sinds 2018 gewerkt aan de Energiewijk BoTu. De IABR ontwikkelt er samen met de Gemeente Rotterdam, Delfshaven Coöperatie, woningcorporatie Havensteder en een groeiend aantal lokale partners een strategie waarbij de onvermijdelijke energietransitie wordt ingezet ten behoeve van de behoeve van de bewoners: hoe kan er in de wijk werkelijke sociaal-maatschappelijke meerwaarde worden gegenereerd?

Werksessie in Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Eerst overleven
In Bospolder-Tussendijken zijn veel mensen niet bezig met de energietransitie, maar met overleven. Niet de energietransitie – hoe belangrijk die ook is, maar een goede opleiding, werk, een fatsoenlijk inkomen, een goede gezondheid en een schone en veilige buurt, waar je wilt en kunt blijven wonen, ook als je wat ouder wordt, dat is wat ertoe doet. Dat tekent de uitdaging: kan de ingrijpende energietransitie de mensen in BoTu ook helpen om hún doelen te verwezenlijken? Kan de energietransitie een hefboom zijn voor een veerkrachtig BoTu, voor een veilige, schone, solidaire buurt met kansen voor iedereen, met bewoners die in staat zijn met de extern veroorzaakte schokken van de transitie om te gaan?

Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Lokale energie in BoTu
Hoe kwetsbaar BoTu ook is, vrijwel geen andere wijk in Rotterdam kent zoveel eigen initiatief: nieuwe vormen van lokale democratie, talloze jonge ondernemers in maker spaces, allerlei coöperatieve verbanden die weten hoe slimme samenwerkingen aan te gaan met meer gevestigde instituties. Daarmee lijkt BoTu vruchtbare grond voor het ontwikkelen een handelingsperspectief waarmee de wijk zelf handen en voeten kan helpen geven aan de energietransitie en daar later de vruchten van kan plukken.


In Bospolder-Tussendijken werkt IABR–Atelier Rotterdam samen met een groeiende alliantie van partijen: Delfshaven Coöperatie, gemeente Rotterdam (met: Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Resilient Rotterdam, Stadsmarinier), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havensteder, ERA Contour, Rebel, Stichting BOOR & de Dakparkschool, De Speeldernis, Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Veldacademie en anderen.