IABR-

RDM Campus

foto: Kim Bouvy


In steeds meer steden is hernieuwde aandacht voor de maakeconomie, gestimuleerd door ontwikkelingen als reshoring, de opkomst van nieuwe smart technologieën, de ambitie een circulaire en sociaal-inclusieve economie te realiseren en een toenemende maatschappelijke aandacht voor (lokaal) vakmanschap. Voor Rotterdam een ontwikkeling om met beide handen aan te grijpen.

In Rotterdam, een oude industriestad, wordt door allerlei partijen onderzocht en verkend hoe er, door in te zetten op de maakeconomie, slimmer en beter gebruik gemaakt kan worden van de kansen voor (sociaaleconomische) ontwikkeling die er in de regio voorhanden zijn. Hoe kan Rotterdam meer profiteren van de enorme goederenstromen die dagelijks door haven en stad gaan? Kunnen grootschalige industrie en kleinschalige maakinitiatieven slimmer aan elkaar worden gekoppeld zodat wederzijdse (kennis) uitwisseling en innovatie ontstaan? Welke rol kan het onderwijs daarin spelen?

Het IABR–Atelier Rotterdam heeft verkend welke (ruimtelijke) kansen er ontstaan wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt geanalyseerd vanuit het perspectief van de 'next' maakeconomie. Wat zijn de kansrijke componenten daarbinnen en hoe kan de maakeconomie, door het maken van nieuwe verbindingen en crossovers, gekoppeld aan de specifieke ruimtelijke karakteristieken van stad en regio, waarde toevoegen aan de stad? Er is de afgelopen decennia met name geïnvesteerd in een globale economische agenda en er is daarbij te weinig aandacht geweest voor de vraag wat deze economische activiteiten lokaal werkelijk bijdragen, aan de stad en haar inwoners.

Ontwikkelperspectieven Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Zeven ontwikkelingsperspectieven voor MRDH
Het Atelier stelt zeven ontwikkelingsperspectieven voor die gezamenlijk bij kunnen dragen aan een weerbaardere regio met een gezonde en innovatieve maakeconomie. In plaats van een allesomvattende strategie, is gewerkt aan strategische en prototypische interventies die de maakeconomie versterken en zo bij kunnen dragen aan een sociaal-inclusievere stedelijke regio. De perspectieven zijn uitgewerkt op de schaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en variëren van binnenstedelijke interventies tot regionale systemen. De ontwikkelprincipes worden hier toegelicht.

Projectatelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam. Ateliermeester is Daan Zandbelt (De Zwarte Hond). Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door De Zwarte Hond, marco.broekman en L'AUC (Parijs).

De IABR–Projectateliers worden door de IABR uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Mensen