IABR-

Daan Zandbelt (1975) is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam, werkt hij met zijn team aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale strategieën tot precieze architectonische interventies. In 2015 - 2016 leidde Daan het IABR–Projectatelier Rotterdam, the Productive City. In dit atelier werd, door middel van ontwerpend onderzoek, verkend hoe de Rotterdamse regio een maak-economie kan ontwikkelen, met een team bestaande uit L’AUC uit Paris, marco.broekman uit Amsterdam en De Zwarte Hond. Dit atelier bracht twee van zijn specialisaties bij elkaar: ontwerpend onderzoek en ruimtelijk economische strategieën.

Voor De Zwarte Hond was Daan tien jaar lang partner bij Zandbelt&vandenBerg (Z&B). Dit bureau, dat hij met Rogier van den Berg oprichtte, begon met een onderzoek naar metropolitane strategieën van onder meer Londen en Parijs. Bij Z&B werd een methode voor ontwerpend onderzoek ontwikkeld in zelf-geïnitieerde projecten als Mid-Size Utopia, over ontluikende stedelijke regio’s aande rand van de Randstad (2009-‘11), en Z-lab, over metropoolvorming in de zuidvleugel van de Randstad (2005-‘07). Ervaring met ruimtelijke strategieën voor concurrentiekracht en innovatie deed Daan op in projecten als de TU Delft Campus Visie, KennisAs Rotterdam en Ontwikkelingsperspectief voor Food Valley, de regio rondom Wageningen UR. Ontwerpend onderzoek en economische strategieën kwamen eerder samen in opdrachten voor het Rijk waaronder BVNL, waarin ruimtelijk-economische strategieën voor zes stedelijke grensregio’s werden ontwikkeld. En op dit moment is Daan betrokken bij plannen om de regio Rotterdam Den Haag uit te laten groeien tot een samenhangende en toekomstbestendige metropoolregio.

Naast De Zwarte Hond werkt hij als assistant professor bij de Van Eesteren leerstoel van de TU Delft. Dezelfde universiteit waar hij, met eervolle vermelding, afstudeerde als architect (MSc) en stedenbouwkundige (MSc). Daarnaast studeerde hij in Chicago aan de UIC.