IABR-2016-

23
apr, 2016
12:00 - 18:00
apr, 2016
12:00 - 18:00

What's Next?

Openingsweekend met paneldiscussies en projectpresentaties

IABR

De opening van de tentoonstelling THE NEXT ECONOMY op 23 april markeert ook het startschot van tien weken discussie en uitwisseling over de toekomst van de stad. WHAT’S NEXT? begint op zaterdagmiddag 23 april met een korte inleiding van IABR-directeur George Brugmans, een inleidende speech van Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, en vervolgens drie paneldiscussies onder leiding van Maarten Hajer over de grote thema’s van de IABR–2016–THE NEXT ECONOMY: de gezonde en solidaire stad, de productieve en inclusieve stad, en de energieschone en duurzame stad. Daarnaast is er een doorlopend programma verzorgd door gasten en deelnemers van IABR–2016.

13:00 uur: Panel 1: DE PRODUCTIEVE EN INCLUSIEVE STAD
In steeds meer steden is er opnieuw veel aandacht voor de lokale maakeconomie. Er liggen nieuwe kansen vanwege de opkomst van slimme (smart) technologieën, de ambitie om een circulaire economie te realiseren, reshoring (het terughalen van industriële productie uit het buitenland), en een groeiende maatschappelijke aandacht voor (lokaal) vakmanschap.
Hoe kunnen ruimtelijke kwaliteit en stedelijke economie elkaar versterken en wie maakt en profiteert van de productieve stad? Hoe verbinden we nieuwe dynamiek met de bestaande informele economie?

Met onder meer Jeanne van Heeswijk (kunstenaar en oprichter Stichting Freehouse en de Afrikaanderwijk Coöperatie, Rotterdam), Fernando de Mello Franco (architect, nu Wethouder Stadsontwikkeling van São Paulo en lid van het Curator Team van de 5e IABR: Making City) en Daan Zandbelt (partner De Zwarte Hond en Ateliermeester van het IABR–Atelier Rotterdam Productieve Stad).

14:30 uur: panel 2: DE GEZONDE EN SOLIDAIRE STAD
Zelfs in Nederland verschilt de levensverwachting tussen verschillende wijken in dezelfde stad soms wel 13 jaar. Mensen worden ouder en de zorg duurder, maar bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen sluiten hun deuren. In dit tweede panel staat de relatie tussen gezondheid en stedelijke ontwikkeling centraal. Hoe gaan steden om met de terugtrekkende beweging van de institutionele zorg? Redden wij het met de participatiemaatschappij of moeten overheden en zorgverzekeraars ook hun verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan de stad in de Next Economy voor iedereen een gezonde stad zijn?

Met onder meer Joachim Declerck (directeur Architecture Workroom Brussels en Ateliermeester van het IABR–Projectatelier Utrecht: Gezonde Stad), Pauline Meurs (hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving) en Victor Everhardt (wethouder van Volksgezondheid en loco-burgemeester Gemeente Utrecht).

16:00 uur: panel 3: DE ENERGIESCHONE EN DUURZAME STAD
Wat moet er gebeuren als we het 2 graden klimaatdoel echt serieus nemen? De Europese klimaatdoelstelling – 80 à 95 procent reductie van broeikasgasemissies in 2050 ten opzichte van 1990 en een beperking van de opwarming tot 1,5 à 2 graden – vergt ingrijpende systeemveranderingen maar opent ook nieuwe economische vergezichten. Welke ruimtelijke condities zullen een dergelijke economie ondersteunen? Een klimaatneutrale stad, kan dat, en hoe kunnen ontwerpers daaraan werken? Hoe koppelen we kleinschalige initiatieven aan grote systeempartijen? En kunnen we op dit vlak iets leren van bijvoorbeeld Afrika?

Met onder meer Eglantina Gjermeni (Minister van Stedelijke Ontwikkeling, Albanië, en politiek verantwoordelijk voor Atelier Albania), Nienke Homan (gedeputeerde Energietransitie van de Provincie Groningen, en mede opdrachtgever Atelier Groningen), Mark Swilling (lid van UNEP’s International Resource Panel en Distinguished Professor in Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit van Stellenbosch, Kaapstad) en Dirk Sijmons (één van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten, voormalig hoogleraar Environmental Design aan de TU Delft en curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE).

Zaterdag 23 april
Tijd: 12.00 - 18.00
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Engels

Reserveren voor het openingsweekend is niet mogelijk, kaarten verkrijgbaar aan de kassa.
Voor de panels zijn er vanaf een uur voor aanvang van het programma kaarten beschikbaar aan de kassa. Let op: beperkte capaciteit.