IABR-

Rotterdam zal de komende jaren wijk voor wijk overstappen naar hernieuwbare energie. De energietransitie zal de grootste verbouwing van de stad zijn sinds de wederopbouw. In veel van de wijken spelen echter ook andere opgaven die bovendien door bewoners meestal als veel urgenter worden gezien. Werkeloosheid, schooluitval, schulden of de veiligheid op straat, in de kwetsbare wijken zijn dát de thema’s, niet de energietransitie. En in andere wijken zijn het weer andere vragen zoals hoe de wijk klimaatbestendig te maken, of waar plaats te maken voor nieuwe woningen.

Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Naar energiewijken
Op de schaal van de wijk raken de grote systemen de directe leefomgeving van mensen. De energietransitie zal gevolgen hebben op het niveau van de buurt, de straat en de woning. Gelukkig kan op precies datzelfde schaalniveau, dat van de wijk, het collectieve handelen worden georganiseerd. Zou de energietransitie daarom in de wijken een vliegwiel kunnen worden voor het tegelijkertijd oplossingsgericht werken aan andere opgaven? Kan er een collectieve strategie ontwikkeld worden die borgt dat de grote investeringen noodzakelijk voor de energietransitie meteen ook andere doelen dienen, een strategie die maatschappelijke meerwaarde in en voor de wijken zelf oplevert?
Dat is de vraag die centraal staat in het IABR–Atelier Rotterdam dat onderzoekt en test hoe urgente opgaven in samenhang met elkaar aangepakt kunnen worden en hoe de energietransitie daarbij als hefboom kan worden ingezet voor een meer sociaal-inclusieve vorm van stedelijke ontwikkeling.

Testen en ontwikkelen in en met de wijk: Bospolder-Tussendijken
Na IABR–2018 is het IABR–Atelier Rotterdam begonnen met het concreet verder ontwikkelen van het concept van de energiewijk. Gemeente en IABR hebben ervoor gekozen dit te doen in Bospolder-Tussendijken (BoTu), samen met lokale stakeholders en gebruikmakend van de lokale dynamiek en de kansen die er in deze wijk al liggen. Het doel is om samen met alle partners een werkmodel te ontwikkelen dat ook in andere wijken kan worden toegepast en dat tevens breder kan worden ingezet, ook buiten de stad Rotterdam.

Werksessie in Bospolder-Tussendijken

foto: Frank Hanswijk

Bospolder-Tussendijken (BoTu) is in 2018 in het Rotterdamse collegeprogramma aangewezen als een van de wijken die in aanmerking komen voor een 'samenhangende duurzame gebiedsaanpak'. De komende jaren worden plannen gemaakt die de wijk gasloos moeten maken. Maar BoTu is ook een ‘kwetsbare’ wijk die zich voor urgente sociaal-maatschappelijke opgaven gesteld ziet. Samen met lokale stakeholders onderzoekt het IABR–Atelier daarom hoe de energietransitie er hier aan kan bijdragen dat BoTu een meer inclusieve en veerkrachtige wijk wordt.


In Bospolder-Tussendijken werkt IABR–Atelier Rotterdam samen met een groeiende alliantie van partijen: Delfshaven Coöperatie, gemeente Rotterdam (met: Stadsontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Resilient Rotterdam, Stadsmarinier), Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havensteder, ERA Contour, Rebel, Stichting BOOR & de Dakparkschool, De Speeldernis, Rotterdamse Academie van Bouwkunst, Veldacademie en anderen.