IABR-2016-

The Cities They Sell Us

foto: Hans Tak

Binnen een halve eeuw wonen er wereldwijd twee maal zoveel mensen in steden als nu. De stad zal dan echt de motor van de wereldeconomie zijn. Maar wat heeft die ‘next economy’ voor ons in petto?
Niemand kan voorspellen wat de toekomst onze steden brengt, maar één ding is zeker: meer van hetzelfde is niet langer een verstandige optie. Klimaatverandering, de opkomst van nieuwe technologieën, groeiende migratiestromen en toenemende ongelijkheid schreeuwen om nieuwe oplossingen. We moeten opnieuw nadenken over hoe we wonen, werken en leren. Over hoe en waar we consumeren en produceren. Over hoe we in de stad de juiste balans vinden tussen systeem en individu, tussen rijk en arm, tussen jong en oud, tussen duurzaamheid en groei.

Hoe moeten we onze steden inrichten en besturen? We zijn geen profeten maar we kunnen de stad van morgen verkennenen verbeelden, er aan ontwerpen. IABR–2016–THE NEXT ECONOMY neemt de grote uitdagingen van de 21ste eeuw daarbij als uitgangspunt. We verkennen de Next Economy en verbeelden de stad van de toekomst: de gezonde en solidaire stad, de productieve en inclusieve stad, en de energieschone en duurzame stad. De stad waarin de publieke ruimte weer centraal staat.

Afrikaanderwijk Coöperatie, Rotterdam

foto: Bob Goedewaagen

IABR–2016 laat zien wat we kunnen willen. De resultaten van eigen ontwerpend onderzoek in de IABR–Ateliers. En projecten van over de hele wereld die nieuwe combinaties van wonen en werken, alternatieve productieketens en een slimmere balans tussen formele en informele stad verkennen, en waarbij ‘smart’ technologie zich richt naar een sociaal inclusieve agenda. Samen vormen ze een waaier aan mogelijke toekomsten: van radicale scenario’s voor de energietransitie tot voorbeelden van experimentele, coöperatieve gebiedsontwikkeling; en van megaprojecten op de Noordzee en in Afrika tot lokale initiatieven in Zuid-Amerika, China en Rotterdam.

iShack, Enkanini, Stellenbosch, Zuid-Afrika

foto: Megan King

Behalve een tentoonstelling is IABR–2016 ook een werkplaats. Ruim tien weken lang functioneert de tentoonstellingsruimte als platform voor WHAT’S NEXT? Een doorlopend programma voor debat en uitwisseling, voor conferenties, lezingen en workshops. Een open plek, waar ruimte is voor reflectie, verkenning en verbeelding.
De zevende editie van de IABR is een uitnodiging aan iedereen om actief mee te denken, mee te praten en mee te werken aan de toekomst van de stad.

2050 - An Energetic Odyssey

Hoofd Curator van IABR–2016 is Maarten Hajer, en het Curator Team bestaat verder uit Jandirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten), Daan Zandbelt (De Zwarte Hond), Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels), Michiel van Iersel (Non-fiction en Failed Architecture) en Freek Persyn (51N4E, Brussel).
Het Curator Team wordt voorgezeten door de algemeen directeur van de IABR, George Brugmans.

De zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam opent haar deuren in het weekend van 23 en 24 april 2016.