IABR-

Freek Persyn staat mee aan het hoofd van het Brusselse 51N4E, een ontwerppraktijk die werkt in complexe, stedelijke situaties. Vanuit de invalshoek van de productie van ruimte, verbeeldt en bedenkt 51N4E maatschappelijke transformaties, op verschillende schaalniveaus. Als architect en stedenbouwer maakt Freek Persyn de brug tussen de conceptuele uitdagingen en de praktische mogelijkheden van de gebouwde en beleefde omgeving. Hij doet dit in nauwe samenwerking met het internationale team in Brussel en met een gestaag groeiend netwerk van allianties over verschillende kennisdomeinen heen.