IABR-2016-

De Next Economy is ook een samenwerkingseconomie, waarbij enerzijds de machtsverhoudingen tussen traditionele partijen verschuiven, maar anderzijds ook nieuwe rollen en allianties ontstaan. De manier waarop ontwerp binnen deze transitie ingezet wordt, zal steeds en op onverwachte manieren mee veranderen.
In zijn Next Walk neemt Freek Persyn, tentoonstellingscurator van IABR–2016 en partner van het Brusselse 51N4E, u mee langs de meest sprekende voorbeelden, van 'lerende systemen' tot 'boundary objects', en geeft hij een inkijk in de diverse manieren waarop ontwerp een rol speelt bij nieuwe samenwerkingen en onverwachte allianties.