IABR-2018-

“Onze manier van leven, consumeren en produceren afstemmen op de eindige draagkracht van de planeet vergt een fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie die niet ‘plaats kan vinden’ als we er niet tegelijkertijd, en heel letterlijk, ook ‘plaats voor maken’. Geen transitie naar hernieuwbare energie, geen weerbaar ecosysteem of zorgzame en solidaire leefomgeving zonder daadwerkelijke transformatie van onze stadslandschappen. De broodnodige en fundamentele aanpassingen vergen politieke en maatschappelijke keuzes van formaat. Maar ze zijn dus ook een ontwerpvraag: om gedragsverandering mogelijk te maken, moeten we sociale, ruimtelijke en ecologische vraagstukken weten te koppelen, op de schaal van het huis en de buurt en de stad tot en met die van de hele planeet. Ruimte maken is ruimte delen!”

Dat stellen de drie curatoren van het eerste deel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, Floris Alkemade, Leo van Broeck en Joachim Declerck in het Curator Statement en de Onderzoeksagenda die hieronder te downloaden zijn.

IABR–2018+2020: Eén programma, twee biennales
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zet de biennale-edities van 2018 en 2020 volledig in het teken van de opdracht die in 2015 met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN en het Klimaatverdrag van Parijs (COP21) op de tafel van de wereldgemeenschap is gelegd. Van 2018 tot en met 2020 werkt één curatorteam aan één doorlopend programma voor twee biennales met als doel wereldwijd denk-, initiatief- en ontwerpkracht te mobiliseren voor een diepgaand proces van ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke transformaties die het realiseren van de SDGs mogelijk moeten helpen maken, metterdaad. Want urgentie en doelen zijn helder, en de vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat kunnen doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Wat is het nieuwe verhaal dat ons als samenleving, dus ook werkelijk samen, naar de toekomst brengt? Hoe organiseren we die omslag als een ruimtelijk, maar tegelijkertijd sociaal-maatschappelijk project dat zowel rekening houdt met weerstand tegen verandering als het verlangen ernaar mobiliseert? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is de nieuwe ontwerppraktijk die we daarbij nodig hebben?

The Missing Link

Daarom sturen de drie curatoren geen Call for Projects de wereld in, maar een Call for Practices – een oproep aan innovatieve praktijken die actief zijn op het vlak van architectuur, stads- en wijkontwikkeling en ruimtelijke en omgevingsplanning, maar bijvoorbeeld ook beleidsontwikkeling, kennisdeling en -ontwikkeling, klimaatverandering, energietransitie, watermanagement, voedselproductie, creatieve bedrijvigheid en industrie, impact-investeren en sociaal ondernemen.

Praktijken die zich samen met de IABR drie jaar lang actief willen aansluiten bij het onderzoek naar The Missing Link kunnen de Call for Pratices hier vinden.