IABR-2022-

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) organiseert de komende jaren transitie-ateliers. Daarin geven we op onderzoekende wijze vorm aan een radicale omslag op het gebied van energie, voedsel, natuur, mobiliteit, water(beheer), circulariteit en rechtvaardigheid. De methode komt voort uit jaren van ontwerpend onderzoek en studie naar transities. Met de aan de IABR gekoppelde ontwerpateliers willen we het denk- en ontwerpproces versnellen en tegelijkertijd een publiek podium geven.

Met deze Open Oproep daagt de IABR overheden en bedrijven uit om een grote sprong voorwaarts te maken. Omdat we weten dat het anders kan en moet, willen we samen transitie-ateliers opstarten, waarin we ontwerp en onderzoek concreet inzetten om versneld tot doorbraken te komen.

Het doel van de ateliers is om tastbare bijdragen aan de gewenste transitie te realiseren. Denk aan een interventie, bouwwerk, handboek, scenario, ontwerp of manifest. Met deze bijdragen creëren we daarnaast een mobiliserend perspectief op de transitie, die even urgent als ingrijpend en uitdagend is. In de transitie-ateliers betrekken we gericht alle partijen die al werken aan verandering, om vervolgens samen een strategische beweging te vormen met een gedeelde agenda en aanpak. De eerste voorbeelden van de transitie-ateliers zijn binnenkort te vinden op deze website.

Elk transitie-atelier is uniek en aangepast op een specifieke context en opgave. Wel hanteren we een algemene methode. In de eerste fase verkennen we samen de aanwezige transitie-potentie, weerstand en dynamiek, om een idee te krijgen van de radicale omslag die we nastreven. We formuleren gezamenlijk de juiste ontwerp- en onderzoeksvragen. In de tweede fase werkt een op maat samengesteld team van ontwerpers en onderzoekers deze in opdracht uit. In de derde fase, tenslotte, bestendigen we de uitkomsten met het netwerk en dragen we de resultaten uit. We vertalen ze in actie en delen ze via podia zoals de biënnale.

De IABR benadert transitie-vraagstukken op een brede manier. In een ontwerp- en transitieteam worden altijd drie rollen vertegenwoordigd: die van de versneller, de activist en de voorouder. De versneller onderzoekt welke innovaties en optimalisaties een rol kunnen spelen in het creëren van doorbraken. De activist forceert verandering dooronmiddellijke actie, improvisatie en verbinding met lokale gemeenschappen. En de voorouder plaatst vraagstukken in een ruimer tijdsbeeld en beschrijft wenselijke toekomstbeelden, voor ons en toekomstige generaties, los van de beperkingen van nu.

Geïnspireerd door deze drie benaderingen willen we daadkrachtig aan de slag met sociale transformatie. Alleen door onze verantwoordelijkheid als professionals en opdrachtgevers te begrijpen, kunnen we de transformaties doorvoeren die nodig zijn om het evenwicht op onze planeet te herstellen. Het is tijd om deel te nemen aan een wereld die duurzaam, functioneel en rechtvaardig is. Een wereld die we willen.

De voorziene doorlooptijd van de ateliers is een jaar. De IABR organiseert het gehele proces en wordt daarbij ondersteund door het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) en LOLA Landscape Architects. Aanmelden kan via callforcollaboration@iabr.nl. Voor vragen kunt u bellen naar +31 10 20 600 33.

DE ATELIERS IN HET KORT
- Ruimtelijk transitietraject van ongeveer een jaar
- Ondersteuning aan mensen die in hun organisatie een doorbraak willen forceren
- De beste krachten vanuit ontwerp en transitie
- Uitwerken en doorvoeren van de gewenste transitie in een specifieke context

AANMELDEN
callforcollaboration@iabr.nl
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.