IABR-2022-

Curatorenteam 2022: Peter Veenstra, Léa-Catherine Szacka, Véronique Patteeuw, Derk Loorbach

© Dana Romina

Van 22 september tot 13 november 2022 opent de 10e Architectuur Biënnale, internationaal event, platform voor debat en dialoog, en agenda-settend forum voor (inter)nationale ontwerppraktijken - haar deuren in Rotterdam, Nederland.

De benoeming van Saskia van Stein tot directeur geeft aan dat de IABR een nieuwe koers gaat varen. Decentrale samenwerkingsmodellen zullen worden ingezet om de integrale, intergenerationele en duurzame vernieuwing van het vak op alle niveaus te stimuleren. Meedoen en meedenken over nieuwe manieren om onze leefomgeving in te richten is immers een voorwaarde voor een rechtvaardige toekomst. Het curatorenteam van de editie 2022, dat vorm en inhoud zal geven aan deze nieuwe ambities, bestaat uit de volgende personen:

Peter Veenstra, mede-oprichter van LOLA Landscape Architects (met Cees van der Veeken en Eric-Jan Pleijster)
PASZA Platform voor Architectonisch Onderzoek, mede opgericht door Dr. Léa-Catherine Szacka, senior docent Architectuurstudies aan de University of Manchester en gastdocent aan het Berlage, de Technische Universiteit Delft en ETH Zürich en Dr. Ir. Véronique Patteeuw, docent aan de École Nationale Supérieure d'Architecture et du Paysage Lille, gastdocent aan de KU Leuven en EPFL Lausanne en wetenschappelijk redacteur van OASE.
Prof. dr. Derk Loorbach hoogleraar Sociaaleconomische Transities, directeur van DRIFT, en hoofdonderzoeker van het platform Design, Impact, Transition (DIT) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

In de komende periode zal het curatorenteam de lijnen uitzetten voor het evenement en een aantal transitiegerichte projecten opstarten; ontwerp- en ontwikkelingstrajecten die sociale verandering helpen vormgeven, versnellen, opschalen en verspreiden. De IABR zal een (internationale) Open Oproep lanceren voor ontwerpers om toonaangevend werk te verzamelen voor de komende tentoonstelling. Om de kloof tussen (sociaal) ruimtelijke vraagstukken en ontwikkelende partijen te dichten, zal een andere Open Oproep worden uitgeschreven voor opdrachtgevers. De IABR zal samenwerkingsverbanden aangaan met diverse kennis- en onderwijsinstellingen en andere culturele partners.