IABR-

Het Metabolisme van Rotterdam

kaart: .FABRIC

Master Class Ontwerpkracht in Rotterdam
Veel gemeenten, provincies en regio’s werken hard aan innovatieve manieren om de energietransitie vorm te geven. Het aantal overheden dat zichzelf de lastige opgave heeft opgelegd om ‘energieneutraal te zijn in 2025’ is opmerkelijk groot. Begrippen als 'energieneutraal' en 'circulaire economie' duiken regelmatig op. Maar hoe werk je concreet toe naar zo’n ambitieus doel? Hoe kun je beleid voor energietransitie vormgeven vanuit een brede visie op duurzaamheid? Deze Master Class richt zich op het ontwikkelen van inzicht in de factoren die bij het vormgeven aan energietransitie cruciaal zijn. Hoe kan een integrale benadering daarbij helpen?

IABR en Architectuur Lokaal organiseerden op 2 en 3 juni 2016 een tweedaagse Master Class Ontwerpkracht voor bestuurders, binnen de inspirerende omgeving van de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam: IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. De resultaten van de Master Class zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Master Class Metabolisme en Energietransitie

foto: Hans Tak

Energietransitie en het metabolisme van de stad
Steden zijn complexe, uitgestrekte en dynamische systemen die in uiteenlopende behoeften van bewoners moeten voorzien. In deze systemen komen stofstromen zoals water, voedsel, energie, mensen en cargo samen. Om efficiënt te kunnen werken aan energietransitie is dan ook niet alleen kennis van het energiesysteem als zodanig nodig, maar ook van de bredere context waarbinnen dit systeem opereert en de stofstromen waarmee het interfereert. Het benaderen van de stad als een metabolisme biedt daarvoor productieve handvatten.

Op welk schaalniveau kan uw energieambitie optimaal functioneren? Hoe zien de bestaande energiesystemen eruit? Waar zit de over- of juist ondercapaciteit? Hoe zit het metabolisme van uw stedelijke regio in elkaar en waar is winst te behalen door het slimmer op elkaar betrekken van deze stofstromen? En heel praktisch: welke gegevens (data) heeft u nodig om met de energieopgave aan de slag te gaan? Hoe brengt u die uiteenlopende data op een coherente manier samen zodat het informatie wordt en u ermee kunt werken? In het productief combineren van data (informatie) en ruimtelijke ontwikkeling kunnen ontwerpers een belangrijke rol spelen. Ontwerpers kunnen niet alleen laten zien wat er kan, maar ook wat je zou kunnen willen - van analyse tot het verbeelden van keuzemogelijkheden en het visualiseren van de effecten van de verschillende strategieën.

De Master Class stond onder leiding van Master Dirk Sijmons (curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE en Ateliermeester van IABR–Projectatelier Rotterdam). De Master Class Metabolisme en Energietransitie bouwde voort op de resultaten van het IABR–2014–Projectatelier Rotterdam.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).