IABR-

Play
Het Mozaïek van Brabant

regie: Alexander Oey
productie: iabr/UP
gemaakt in opdracht van Architectuur Lokaal/Waaaro?Daaaro!

In de film Het Mozaïek van Brabant spreken de bestuurders Yves de Boer (gedeputeerde Noord-Brabant) en Frans Stienen (wethouder Helmond), en de ontwerpers Joachim Declerck en Floris Alkemade over werk en resultaat van het IABR–2014–PROJECTATELIER BRABANTSTAD.

Een film over de noodzaak van het zoeken naar alternatieve ontwikkelmodellen in tijden van economische stilstand en over wat het oplevert om dit te doen met ontwerpend onderzoek als instrument en in de vrije culturele ruimte die het IABR–Atelier biedt

Wethouder Stienen: “We kunnen het niet meer alleen. Vroeger hadden we allemaal onze eigen structuurvisies, onze eigen woonvisies, onze eigen stadsvisie of dorpsvisie. En we dachten, nou, wij gaan dat maken. Maar dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn echt gebaat bij samenwerking”.

Ontwerpend onderzoek identificeert kwaliteiten en kansen, het legt nieuwe verbanden en het formuleert de opgave. Het atelier stelt de partijen zo in staat om tot werkelijke innovatie in denken en handelen te komen.
Gedeputeerde De Boer: “Even los-denken, even zien van: waar staat Brabant voor de komende 40 jaar voor aan de lat? En dat zijn hele grote uitdagingen, er wordt erg veel geld in de samenleving geïnvesteerd ook van de provincie, en dan heb je wat dat betreft wat nieuwe energie nodig en dat kun je onder anderen met die alternatieve manier of andere manieren van denken kun je dat beter en eerder bereiken, effectiever denk ik, dan langs de bekende, gebaande wegen."

Brabant is een “tapijt metropool”. Het vormt een even omvangrijk als bont mozaïek, met vele vormen van grondgebruik in hoge en lage dichtheden, met steden en dorpen, intensieve landbouw en veel kleine industrie, en met veel natuur en water.
BrabantStad, een samenwerking van de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond en de Provincie Noord-Brabant, is een van de meest productieve regio’s van Europa, maar kampt ook met crisis en bestuurlijke verandering. Hoe kunnen de steden gezamenlijk iets dat ze alleen niet kunnen? Waar liggen de kansen en wat zijn de barrières? Wat is nu eigenlijk de kracht van het Brabants stedelijk landschap, wat zorgt er voor samenhang, en wat (ver)bindt de verschillende ambities en spelers? Wat kan een nieuw ontwikkelingsmodel zijn? Hoe ontwikkel je nieuwe plannen en dynamiek in tijden van stilstand?

Stienen: “Het atelier is natuurlijk op dit moment weer een mooi ijkpunt. Een ijkpunt voor de toekomst…. We moeten dat gewoon als een Leitmotiv meenemen voor de komende decennia voor Brabant.


De resultaten van het Projectatelier BrabantStad zijn van 29 mei t/m 24 augustus te zien als onderdeel van de hoofdtentoonstelling van IABR–2014–URBAN BY NATURE– in de Kunsthal Rotterdam. Op 18 juni is de BRABANTSTAD+ DAG in de Kunsthal. En na de biennale gaan de resultaten terug naar Brabant om ingezet te worden in de praktijk.


Het Mozaïek van Brabant is geregisseerd door Alexander Oey en geproduceerd door iabr/UP.
De film is gemaakt in opdracht van Architectuur Lokaal in het kader van het project Waaaro?Daaaro!, dat de activiteiten van nationaal architectuurbeleid inzichtelijk maakt en de toegevoegde waarde breed ontsluit op lokaal en regionaal niveau.

Waaaro?Daaaro! wordt door Architectuur Lokaal uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Kennistransfer van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Het IABR–Projectatelier BrabantStad is één van de drie projectateliers die door de IABR worden uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het IABR–Projectatelier BrabantStad is een samenwerking van de IABR en de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond, en de Waterschappen Noord-Brabant.
Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door
Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects.

Keywords