IABR-2014-

18
jun, 2014
10:00 - 14:30
jun, 2014
10:00 - 14:30

BRABANTSTAD

Provincie Noord-Brabant

Op 18 juni komen (Brabantse) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, wetenschappers, bestuurders, bedrijven en geïnteresseerde burgers de voorstellen die de ontwerpbureaus deden die in het kader van het IABR–Projectatelier BrabantStad onder de loep nemen. Hoe kan de kracht en de kwaliteit van de Brabantse mozaïekmetropool beter benut worden om de ambitie te realiseren een topkennis– en innovatieregio te zijn en te blijven? En hoe kan dat op een manier die past binnen het huidige principe van het inspelen op de energie uit de samenleving? Nieuwe, creatieve ideeën zijn hiervoor nodig om de Brabander in 2050 prettiger te laten wonen, werken en recreëren.

10:00 Opening

10:10 Interview met Yves de Boer en Dirk Sijmons

10:30 Toekomst van Brabant. Trends en Ontwikkelingen
Ruud Veltenaar , filosoof, trendwatcher en bevliegeraar, neemt ons mee in zijn spannende visie op de toekomst.

11:00 Pauze

11:15 Projectatelier BrabantStad
Joachim Declerck (AWB), Floris Alkemade, Cees van der Veeken (LOLA architects) presenteren de bevindingen van het projectatelier BrabantStad. Welke innovatie strategieën hebben zij voor de toekomstige ontwikkeling van Brabant(Stad)?

11:45 Reacties en debat met panel en publiek
Met in de panel Erik Luiten (Rijksadviseur Landschap en water, Friso de Zeeuw (hoogleraar gebiedsontwikkeling) Geert Snijders (Wethouder RO ‘s-Hertogenbosch, Lambert Verheijen (dijkgraaf Aa en Maas) en Judith Lekkerkerker (Hoofdredacteur Ruimtevolk)

12.45 Afsluiting Plenair gedeelte

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden vóór 13 juni via ywijns@brabant.nl