IABR-2014-

Play
The Mosaic Metropolis of Brabant

Engels ondertitelde versie

In de film Het Mozaïek van Brabant spreken de bestuurders Yves de Boer (gedeputeerde Noord-Brabant) en Frans Stienen (wethouder Helmond), en de ontwerpers Joachim Declerck en Floris Alkemade over werk en resultaat van het IABR–2014–PROJECTATELIER BRABANTSTAD.

Strategie voor een stadslandschap
Brabant is een “tapijt metropool”. Het vormt een even omvangrijk als bont mozaïek, met vele vormen van grondgebruik in hoge en lage dichtheden, met steden en dorpen, intensieve landbouw en veel kleine industrie, en met veel natuur en water.
BrabantStad, een samenwerking van de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg, Helmond en de Provincie Noord-Brabant, is een van de meest productieve regio’s van Europa, maar kampt ook met crisis en bestuurlijke verandering. Hoe kunnen de steden gezamenlijk iets dat ze alleen niet kunnen? Waar liggen de kansen en wat zijn de barrières? Wat is nu eigenlijk de kracht van het Brabants stedelijk landschap, wat zorgt er voor samenhang, en wat (ver)bindt de verschillende ambities en spelers? Wat kan een nieuw ontwikkelingsmodel zijn? Hoe ontwikkel je nieuwe plannen en dynamiek in tijden van stilstand?

Een film over de noodzaak van het zoeken naar alternatieve ontwikkelmodellen in tijden van economische stilstand en over wat het oplevert om dit te doen met ontwerpend onderzoek als instrument, en in de vrije culturele ruimte die het IABR–Atelier biedt

Wethouder Stienen: “We kunnen het niet meer alleen. Vroeger hadden we allemaal onze eigen structuurvisies, onze eigen woonvisies, onze eigen stadsvisie of dorpsvisie. En we dachten, nou, wij gaan dat maken. Maar dat is niet meer van deze tijd. Wij zijn echt gebaat bij samenwerking”.


De resultaten van het Projectatelier BrabantStad zijn van 29 mei t/m 24 augustus te zien op STRATEGIEËN VOOR HET STADSLANSCHAP–, onderdeel van de hoofdtentoonstelling van IABR–2014–URBAN BY NATURE– in de Kunsthal Rotterdam. Op 18 juni is de BRABANTSTAD+ DAG in de Kunsthal. En na de biennale gaan de resultaten terug naar Brabant om ingezet te worden in de praktijk.


Het Mozaïek van Brabant is geregisseerd door Alexander Oey en geproduceerd door iabr/UP. De film is gemaakt in opdracht van Architectuur Lokaal in het kader van het project Waaaro?Daaaro!, dat de activiteiten van nationaal architectuurbeleid inzichtelijk maakt en de toegevoegde waarde breed ontsluit op lokaal en regionaal niveau.

Waaaro?Daaaro! wordt door Architectuur Lokaal uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Kennistransfer van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het IABR–Projectatelier BrabantStad is één van de drie projectateliers die door de IABR worden uitgevoerd als leadpartner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het IABR–Projectatelier BrabantStad is een samenwerking van de IABR en de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond, en de Waterschappen Noord-Brabant.

Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects.