IABR-2018-

Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.
De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycle, energie/autarkie, water/voedsel en (circulaire) gebiedsontwikkeling.

Workshop
Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?

Aankeilen!

Debat
Aansluitend, in de avond, wordt vervolgens onder leiding van moderator Bart Cosijn dieper op het thema van die dag ingegaan. Gasten worden uitgenodigd om vanuit eigen ervaring en expertise op het thema in te gaan en met elkaar in gesprek te gaan. In een open sfeer, waarbij nieuwsgierigheid en interesse in elkaars mening en expertise voorop staat, is AANKEILEN! een mix van lezing, debat en dialoog met het publiek.

Aankeilen!

Workshops en lezingen zijn zowel in samenhang als los van elkaar bij te wonen.


Meer informatie en (updates van) het programma zijn te vinden in de PDF onderaan deze pagina, en in de agenda:

afval/recycle – 7 juni
workshop klik hier
lezing en debat – klik hier

energie/autarkie
– 14 juni
workshop – klik hier
lezing en debat – klik hier


water/voedsel
– 21 juni
workshop – klik hier
lezing en debat – klik hier


(circulaire) gebiedsontwikkeling
– 28 juni
workshop klik hier
lezing en debat – klik hier


Tip: volg zowel het middag- als het avondprogramma en eet tussendoor een heerlijke daghap bij Uit je Eigen Stad, partner van deze IABR.
Reserveren kan via deze link onder vermelding van "dagarrangement IABR".

Downloads