IABR-2018-

7
jun, 2018
19:30 - 21:30
jun, 2018
19:30 - 21:30

Aankeilen! Afval/Recycle

lezing en debat

Keilecollectief
Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.

De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycling, energie/autarkie, water/voedsel en circulaire ontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?

Keilepand

foto: Frank Hanswijk

Het thema dat op 7 juni aangekeild wordt is Afval/Recycle. Overdag is al een workshop georganiseerd. In de avond volgen rondetafelgesprekken onder leiding van Bart Cosijn die met verschillende gasten en aan de hand van concrete voorbeelden praat over de mogelijkheden van Afval/Recycle in het M4H-gebied, nu, en in de toekomst. Met Thijs Aarden (Over Morgen) Philip Troost (Groencollect, M4H), Nathalie de Vries (MVRDV) en Han van de Griek (Evides, RINEW).

Programma:
19:00 - 19:30 uur: inloop
19:30 - 19:40 uur: introductie door moderator Bart Cosijn
19:40 - 20:00 uur: keynote door Thijs van Aarden
20:05 - 20:15 uur: referent Philip Troost
intermezzo moderator
20:20 - 20:40 uur: ronde tafel 1 met Thijs van Aarden en Nathalie de Vries
intermezzo moderator
20:45 - 21:05 uur: ronde tafel 2 met Philip Troost en Han van de Griek
intermezzo moderator
21:10 - 21:30 uur: ronde tafel 3 met zaal en sprekers
21:30 uur: borrelen en napraten


locatie: Keiletribune op de 1e verdieping van het Keilepand aan de Keilestraat 7, midden in het M4H-gebied (let op: geen lift aanwezig)
datum: 7 juni
tijd: 19.30-21.30 uur
voertaal: Nederlands