IABR-

IABR–Atelier Rotterdam

foto: Aad HoogendoornHet eerste deel van het biennale-tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een werkbiennale die in het teken staat van onderzoek en uitwisseling, van ontwikkelen, presenteren en debatteren, met het doel de lijnen uit te zetten. De benedenverdieping van het HAKA-gebouw is daarom in haar geheel ingericht als “werkplaats”, een verdieping hoger is de tentoonstelling. Daar wordt het thema The Missing Link behandeld in vijf opeenvolgende stappen, in evenzovele zalen. Met als centrale vragen: hoe kunnen ontwerpers effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om dat dan ook te doen, wat is die missing link? Hoe kunnen we de noodzakelijke omslag zo aantrekkelijk en overtuigend vormgeven dat er maatschappelijke draagkracht ontstaat en er ook daadwerkelijk en tijdig verandering op gang komt? Hoe geven we de toekomst vorm niet in termen van dreigend verlies maar van maatschappelijke winst? En wat is de bijzondere rol van de ontwerpers daarbij?

The Missing Link is een tentoonstelling op zoek naar de essentiële, nog ontbrekende schakel die ons in staat moet stellen de noodzakelijke omslag aansprekend en overtuigend vorm te geven, zó dat er ook daadwerkelijk en met voldoende snelheid verandering op gang komt. Een zoektocht naar versnelling die ook het programma, de werksessies, de lezingen en het debat drijft.
Work in progress dus, een demonstratie van wat we doen en waar we de komende jaren aan zullen werken, van uitgangspunten en onderzoeksvragen bij onze zoektocht naar hoe The Missing Link te adresseren. De resultaten worden getoond tijdens de volgende editie, in 2020.

Test Site M4H+

© IABR


Lees hier meer over de tentoonstelling

Lees hier meer over het programma