IABR-2014-

Tijdens IABR–2014– werd een uitgebreid programma georganiseerd dat bestond uit rondleidingen, excursies, events, lezingen, workshops, debatten, symposia en conferenties.

Het begon al meteen op 29 mei, toen de tentoonstelling URBAN BY NATURE– open ging voor het publiek, en er in de Kunsthal een uitgebreid Opening Day Program werd georganiseerd.

Op 12 juni agendeerde de IABR met de conferentie Productive Space BY DESIGN– nieuwe, ontwerp gedreven strategieën voor innovatie in stedelijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Ook de belangrijkste partners van de IABR organiseerden in het auditorium van de Kunsthal lezingen en symposia die inzoomden op aansprekende deelthema's van URBAN BY NATURE–, zoals de transitie naar duurzame energie, de ontwerp opgave voor de ondergrond en de rol van natuurbescherming in een verstedelijkende wereld. Stadsbeheer Rotterdam organiseerde excursies onder de grond en het Havenbedrijf nam het publiek mee naar Maasvlakte en Slufter.
Met haar Projectatelier-partners organiseerde de IABR Tested on Texel, op 13 juni; BrabantStad +, op 18 juni; en Sleutelen aan Stofstromen, met de Gemeente Rotterdam en AIR, op 25 juni.

Meer informatie over alle verschillende activiteiten en wanneer ze plaatsvonden is te vinden in de AGENDA.

Ook was er een OFF–IABR–2014– waarin andere instellingen in Rotterdam, zoals Het Nieuwe Instituut en ZigZagCity, zich aansloten bij het thema van de biennale.