IABR-2014-

13
jun, 2014
13:00 - 17:00
jun, 2014
13:00 - 17:00

TESTED ON TEXEL

Gemeente Texel i.s.m. IABR

Op 13 juni gaan gemeente Texel en de ontwerpbureaus aan de hand van de resultaten van het PROJECTATELIER PLANET TEXEL in gesprek met belangrijke stakeholders. Dat zijn Texelaars maar ook ‘Overkanters’.

TESTED ON TEXEL presenteert de resultaten van het IABR–PROJECTATELIER PLANET TEXEL. Hoe kunnen de uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, landbouw en toerisme ontwikkelkansen worden? Hoe kunnen ecologische duurzaamheid en de economische agenda van het eiland daarbij productief worden gekoppeld? Welke concrete handvatten levert dit op voor gemeente en ondernemers?

En belangrijker nog: hoe kan Texel deze projecten nu tot uitvoer brengen? Daarbij gaat het niet alleen om de Texelaars zelf, maar ook om de “Overkanters” die met beleid, wet- en regelgeving en programma’s de plannen kunnen stimuleren. Hoe kan de innovatie ruimte die door het Projectatelier is gecreëerd optimaal worden benut? Welke partijen zijn hiervoor nodig en welke kansen zien zij in de gepresenteerde plannen en projecten?

Nu alvast een voorproefje? Bekijk dan hier de video ‘Planet Texel’, waarin wethouder Eric Hercules vertelt wat het Projectatelier Texel voor hem heeft opgeleverd.

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via iabr@texel.nl

Texel Talks

Hans Peter Föllmi