IABR-2018-

21
jun, 2018
14:00 - 17:00
jun, 2018
14:00 - 17:00

Aankeilen! Water/Voedsel

workshop

Keilecollectief

Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.

De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycling, energie/autarkie, water/voedsel en circulaire ontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?

Voedseltuin M4H

Het thema dat op donderdag 21 juni aangekeild wordt is Water/Voedsel. In de middag ga je langs bij de Voedseltuin, om meer te leren over de rol die Water/Voedsel speelt in het M4H-gebied. Nu, en in de toekomst. Tineke van der Burg en Erik Sterk nemen je mee in de filosofie van de Voedseltuin, een belangrijke sociale drager midden in het M4H-gebied. Ze tonen de Biomeiler en de Helofytenfilter die het afvalwater zuiveren tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Daarna volgt een gesprek om de vragen (en antwoorden) te formuleren waarom water en voedsel belangrijke thema's zijn in het M4H-gebied, en hoe de sociale functie van de Voedseltuin ingezet kan worden in de transitie van het gebied, waarbij voor de Voedseltuin een een rol als ‘voedselpark’ met meerdere functies (productietuin, leer- en werktuin, stadstuin en broedplaats voor innovatie & ontwikkeling) is weggelegd.
Ter afsluiting van de middag fiets je samen met Urban Guides langs een aantal bedrijven in M4H die het thema Water/Voedsel ieder op hun eigen manier aankeilen.


's Avonds wordt onder leiding van moderator Bart Cosijn dieper op het thema van de dag ingegaan. Gasten worden uitgenodigd om vanuit eigen ervaring en expertise op het thema te reflecteren en er met elkaar over in gesprek te gaan. Lees hier meer.


locatie: start vanaf het HAKA-gebouw
datum: 21 juni
tijd: 14:00 - 17:00 uur
voertaal: Nederlands