IABR-2018-

14
jun, 2018
19:30 - 21:30
jun, 2018
19:30 - 21:30

Aankeilen! Energie/Autarkie

lezing en debat

Keilecollectief
Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.

De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycling, energie/autarkie, water/voedsel en circulaire ontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?

Keilepand

foto: Frank Hanswijk

Het thema dat op 14 juni aangekeild wordt is Energie/Autarkie. Overdag is al een workshop georganiseerd. In de avond volgen rondetafelgesprekken onder leiding van Bart Cosijn die met verschillende gasten en aan de hand van concrete voorbeelden praat over de mogelijkheden van Energie/Autarkie in het M4H-gebied, nu, en in de toekomst. Met Boris Hocks (Generation Energy/Posad), Jantien van den Berg (APPM), Peter Mensinga (Arup) en Sander van Schaik (P-A, Personal Architecture).

Programma:
19:00 - 19:30 uur: inloop
19:30 - 19:40 uur: introductie door moderator Bart Cosijn
19:40 - 20:00 uur: keynote door Boris Hocks
20:05 - 20:15 uur: referent Jantien van den Berg
intermezzo moderator
20:20 - 20:40 uur: ronde tafel 1 met Boris Hocks en Peter Mensinga
intermezzo moderator
20:45 - 21:05 uur: ronde tafel 2 met Jantien van den Berg en Sander van Schaik
intermezzo moderator
21:10 - 21:30 uur: ronde tafel 3 met zaal en sprekers
21:30 uur: borrelen en napraten


Boris Hocks (Generation Energy/Posad) is oprichtend partner van Posad Spatial Strategies. Hij is een regionaal ontwerper die zich bewust is van de verschillen en relaties tussen de verschillende schaalniveaus. Specifiek richt hij zich op regionaal ontwerp en ruimtelijke strategieën. Het zoeken naar de combinaties van waterbouw, stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling. De economische, ecologische en ruimtelijke opgaven van gebieden vragen om een integrale oplossing. Deze oplossingen zoekt hij in de ‘ruimtelijke strategieën’ ontwerpend onderzoek met een hoge mate van flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.

Jantien van den Berg
(APPM) heeft een brede ervaring met gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren heeft ze zich verdiept in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Met corporaties, gemeente, netbeheerders en bouwers werkt ze aan deze ingrijpende en boeiende transitie. Onder andere vanuit haar rol binnen eerst Energiesprong en later Stroomversnelling. Jantien is binnen APPM verantwoordelijk voor de businessunit Ruimte & Vastgoed.

Peter Mensinga (Arup | Aardlab) is een multi-displinair ingenieur/ontwerper met bijzondere interesse voor het raakvlak tussen techniek en architectuur. Hij werkt op verschillende schaalniveaus van gebouwen tot stedenbouwkundige en landschapsopgaven. Voor hij bij Arup begon, werkte hij aan bijzondere energieprojecten en was een van de eerste die mogelijkheden van aardwarmte en industriële restwarmte verkende. Bij Arup was hij betrokken bij de prijswinnende ontwerpen voor het duurzame universiteitsgebouw van Energy Academy Europe en de houten woontoren Haut. Hij werkte aan de ontwikkeling van het zelfvoorzienende woonconcept van ReGenVillages.

Sander van Schaik is partner van Personal Architecture (P∙A) - een Rotterdams architectenbureau met een focus op transformatieprojecten in de stad. Sander is een bevlogen ontwerper en creatieve strateeg met een fascinatie voor de stad en haar bewoners. Sander is de grondlegger van het onderzoekslab van P∙A. In het lab staat het thema ‘de vitale stad centraal: een duurzame, inclusieve stad met kansen voor iedereen. Hoe kunnen de grote veranderingen waar we voor staan, zoals de toenemende waterproblematiek en de energietransitie, als vliegwiel dienen op weg naar die vitale stad? Naast zijn werkzaamheden bij P∙A is Sander gastdocent aan de TU Delft.


locatie: Keiletribune op de 1e verdieping van het Keilepand aan de Keilestraat 7, midden in het M4H-gebied (let op: geen lift aanwezig)
datum: 14 juni
tijd: 19.30-21.30 uur
voertaal: Nederlands