IABR-2018-

28
jun, 2018
19:30 - 21:30
jun, 2018
19:30 - 21:30

Aankeilen! (Circulaire) Gebiedsontwikkeling

lezing en debat

Keilecollectief
Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK presenteert het Keilecollectief, bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman adviseurs, iedere donderdag AANKEILEN! Een vierdelige reeks lezingen, gesprekken en workshops over, door en met bedrijven gevestigd in het Merwe-Vierhavensgebied waarin op zoek wordt gegaan naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het gebied.

De voor transitie van het M4H-gebied relevante thema’s die ‘aangekeild’ worden zijn afval/recycling, energie/autarkie, water/voedsel en circulaire ontwikkeling. Per thema wordt iedere donderdagmiddag een workshop georganiseerd waarin samen met lokale bedrijven verkend wordt welke kansen er liggen voor toekomstige ontwikkeling en wat de overgang van voormalig havengebied naar stadswijk betekent voor de ruimtelijke structuur en het karakter van het gebied. Kunnen er condities worden geformuleerd die daadwerkelijke waarde creatie in de toekomst mogelijk maken?

Keilepand

foto: Frank Hanswijk

Het thema dat op 28 juni wordt aangekeild, is (Circulaire) Gebiedsontwikkeling. Overdag is al een workshop georganiseerd. In de avond volgen
Aankeilen!
rondetafelgesprekken onder leiding van Bart Cosijn die met verschillende gasten en aan de hand van concrete voorbeelden praat over de mogelijkheden van (Circulaire) Gebiedsontwikkeling in het M4H-gebied, nu, en in de toekomst. Met Maud Roukens (Goudasfalt), Bert Krikke (Directeur 4thecity), Willem Sulsters (Directeur Gebiedsontwikkeling gemeente Rotterdam) en het team dat voor de IABR ontwerpend onderzoek uitvoert voor de Test Site M4H+, 1010au, Mariska Vogel & Ronald Van Der Heijden, Nadia Casabella en Ian Kuppens (1010au).

Programma:
19:00 - 19:30 uur: inloop
19:30 - 19:40 uur: introductie door moderator Bart Cosijn
19:40 - 20:00 uur: keynote door Bert Krikke
20:05 - 20:15 uur: referent Maud Roukens
intermezzo moderator
20:20 - 20:40 uur: ronde tafel 1 met Bert Krikke en Willem Sulsters
intermezzo moderator
20:45 - 21:05 uur: ronde tafel 2 met Maud Roukens en Mariska Vogel & Ronald van der Heijden, Nadia Casabella en Ian Kuppens
intermezzo moderator
21:10 - 21:30 uur: ronde tafel 3 met zaal en sprekers
21:30 uur: borrelen en napraten

Bert Krikke (4thecity) studeerde milieukunde en beleidswetenschappen. Hij is al sinds lange tijd betrokken bij de ontwikkeling van duurzaamheidsplannen en -concepten, onder andere vanuit Arcadis en de Triodos Bank. Bert was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerste LEED en BREEAM gebouwen in Nederland, zoals het TNT Centre in Hoofddorp en het UPC (Ziggo) call center in Leeuwarden. Ook ontwikkelde hij het enige BREEAM Outstanding bedrijvenpark van Nederland: Ecomunitypark in Oosterwolde. Momenteel is hij betrokken bij de ontwikkeling van de Floriade Almere 2022 en Het Dorp in Arnhem.

Maud Roukens (GOUDasfalt) is zelfstandig stedenbouwkundige en landschapsarchitect met expertise in de transformatie van grootstedelijke en landschappelijke gebieden.
Ze is bekend met Rotterdamse projecten zowel voor gemeente Rotterdam als Havenbedrijf Rotterdam zoals Waalhaven en Sappencluster M4H. Sinds 2015 is zij initiatiefnemer en bestuurslid van GOUDasfalt, een 'uit de hand gelopen' en prijswinnend burgerinitiatief. Het exploiteert de herontwikkeling van een voormalige asfaltcentrale aan de oever van de Hollandse IJssel tegenover de historische binnenstad. In korte tijd is de plek ontwikkeld tot een levendige, groene en creatieve stadsoever.

Willem Sulsters is directeur Gebiedskwaliteit bij het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de integrale gebiedskwaliteit van de stad en legt daarbij de verbinding tussen gemeente en markt. Als directeur is hij tevens verantwoordelijk voor de afdeling Vastgoed en Stadsontwikkeling.

Team1010 (met Mariska Vogel & Ronald van der Heijden, Nadia Casabella en Ian Kuppens) werkt onder de paraplu van het IABR–Atelier Rotterdam aan Test Site M4H+, waar integrale gebiedsontwikkeling naar voren wordt geschoven. 1010au bekijkt de omgeving met een inclusieve blik, verkent lokale waarden, en vertaalt ze naar nieuwe proposities in de wijk om stedelijke vernieuwing te stimuleren.


locatie: Keiletribune op de 1e verdieping van het Keilepand aan de Keilestraat 7, midden in het M4H-gebied (let op: geen lift aanwezig)
datum: 28 juni
tijd: 19.30-21.30 uur
voertaal: Nederlands