IABR-2016-

10
mei, 2016
19:30 - 21:00
mei, 2016
19:30 - 21:00

Next Steps #2: DE STAD ALS WERKPLAATS

met Ruimtevolk

IABR + Ruimtevolk

DE STAD ALS WERKPLAATS
In de Next Economy lonkt de stad niet alleen als smeltkroes van creativiteit en kennis, maar ook van productie en werkgelegenheid voor hoger én lager opgeleiden. Hoe kunnen steden en wijken profiteren van een meer lokale productie? En als de maak industrie weer een plek mag krijgen in onze steden, hoe accommoderen we dit dan? Aan welke ruimtelijke condities moet een succesvolle productieve stad voldoen en welke ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën en governance zijn nodig voor de benodigde nieuwe verbindingen, crossovers, waardeketens en productieve ecosystemen? En wat betekent dit voor de plannings- en ontwerppraktijk?

Met o.a. Joachim Declerck (partner Architecture Workroom Brussel), Joris Tiebout (CEO van Abattoir Brussel), Imke Carsouw-Huizing (algemeen directeur Brainport Development), Nicoline van Enter (SLEM Waalwijk) en Vincent Cardinaal (Vers Beton).

DINSDAG 10 MEI
Tijd:19.30 - 21.00 (inloop 19.00)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis.
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?