IABR-2016-

DE ENERGIETRANSITIE: UITDAGER VAN DE NIEUWE ONTWERPPRAKTIJK
Toewerken naar een klimaatneutrale samenleving is één van de grootste uitdagingen voor de komend decennia en met het sluiten van het Klimaatakkoord in Parijs een internationaal bindende afspraak.
Ook Nederland streeft naar een volledig duurzame energievoorziening in het jaar 2050. Deze transitie zal grote invloed hebben op de inrichting en het gebruik van de ruimte. Tot nu toe krijgen steden en regio’s maar weinig grip op de ruimtelijke impact van de energietransitie. Er is nog sprake van een papieren werkelijkheid en organisaties, ondernemers en burgers wordt gevraagd te handelen zonder perspectieven. Een beeld van hoe de energietransitie kan werken en gekoppeld kan worden aan andere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven ontbreekt.
Ligt nu juist in dit onderzoeken en verbeelden van (on)mogelijkheden en koppelingen van opgaven niet de meerwaarde van ontwerp? Alsmede in het bepalen van de juiste schaalniveaus, programma’s en allianties? Kortom, welke rol kunnen architectuur en ontwerp spelen in de energietransitie? En welke rol moet de overheid pakken? Kan een Deltaprogramma voor de Energietransitie helpen, zoals in het Manifest 2040 wordt gesteld?

Met Dirk Sijmons (H+N+S Landschapsarchitecten), Roeland van der Schaaf (wethouder Stadsontwikkeling gemeente Groningen), Pallas Agterberg (Directeur Strategie Alliander), Isabelle Vries (Senior Strateeg Havenbedrijf Rotterdam) en Rick Bosman (onderzoeker DRIFT).

DINSDAG 24 MEI
Tijd:19.30 - 21.00 (inloop 19.00)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?