IABR-2016-

NEXT ECONOMY! NEXT PLAN?
IABR–2016–THE NEXT ECONOMY stelt ons voor een aantal grote opgaven wanneer gesteld wordt dat de stad van de toekomst inclusief, productief, circulair en schoon moet zijn. Steden blaken van ambitie, maar de vraag manifesteert zich steeds nadrukkelijker hoe deze opgaven concreet kunnen worden vertaald in (ruimtelijke) strategieën en governance. Wat betekent het werken aan de nieuwe grote verhalen van de circulaire, gezonde of productieve stad voor de organisatie van de stad en de ontwerp- en planningspraktijk? Biedt het huidige paradigma van decentrale, organische en adaptieve planvorming en de inzet op de participatiesamenleving en faciliterende overheid voldoende handvatten voor de Next Economy? Of is er ook nieuwe ontwerpkracht, ruimtelijke sturing en programmering, en alternatieve praktijk nodig?

Met o.a. Henk Ovink (Watergezant), Jeroen de Willigen (Stadsbouwmeester gemeente Groningen, partner De Zwarte Hond), Ivonne de Nood (Gebiedsregisseur Oosterwold, Almere), Steven Delva (Buiksloterham, Buiksloterham, DELVA Landscape Architects / Urbanism) en Martijn Duinveld (WUR).

DINSDAG 26 APRIL
Tijd: 19.30 - 21.00 (inloop 19.00)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?