IABR-2016-

14
jun, 2016
19:30 - 21:00
jun, 2016
19:30 - 21:00

Next Steps #5: DE INCLUSIEVE STAD

met Ruimtevolk

IABR + Ruimtevolk

DE INCLUSIEVE STAD
Internationaal groeit het debat over toenemende ongelijkheid in de samenleving. Ook in Nederland komt er meer aandacht voor dit onderwerp. Nederland werd beschouwd als een gidsland: de wijken waren gemengd en de maatschappij redelijk egalitair. Inmiddels lijkt er sprake van een kentering. Hoger opgeleiden, creatievelingen en (internationale) investeerders vinden zonder al te veel moeilijkheden hun weg in de stad, terwijl lager opgeleiden en mensen met lage inkomens steeds minder makkelijk toegang hebben tot huisvesting en werk.

In deze NextSteps verkennen we hoe planning en ontwerp kunnen bijdragen aan een inclusieve stad. Hoe houden we onze steden inclusief voor iedereen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot huisvesting en arbeid? Vragen de mechanismen van de vastgoedeconomie, waardoor soms meer wordt verdiend met vastgoed dan met arbeid, niet om een pro-actieve overheid en scherp ruimtelijke beleid en governance? Hoe geven we productie en maakindustrie, en dus arbeid, nu en in de toekomst een plek in de stad? Welke rol speelt mobiliteit daarin? Kortom, welke ruimtelijke strategieën liggen ten grondslag aan een sociaal inclusieve stad?

Met o.a. Lucas de Man (Artistiek directeur Stichting New Heroes), Marieke Berkers (Architectuurhistoricus, Stad Forum) en Josse de Voogd (Onderzoeker ruimte, politiek en samenleving).


DINSDAG 14 JUNI
Tijd:19.30 - 21.00 (inloop 19.00)
Locatie: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, Rotterdam
Voertaal: Nederlands
Prijs: Gratis.
Let op: vooraf reserveren sterk aanbevolen, e-tickets voor het event zijn hier verkrijgbaar.


Op zes dinsdagavonden zetten RUIMTEVOLK en de IABR de vragen op scherp die de zoektocht naar de Next Economy opwerpt. Hoe gaan ontwerpers, bestuurders en professionals in wijk, stad, regio, land en wereld om met de thema’s die IABR–2016 aansnijdt: de energietransitie, de gezonde stad en de productieve stad? Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan minder ruimtelijke scheiding tussen kansarmen en winnaars, aan een meer inclusieve stad? Wat kan de bijdrage van het ontwerp zijn aan een stedelijke economie die lokaal waarde toevoegt en circulair is? Kortom, wat zijn de concrete Next Steps voor het ontwerp, voor de planning en voor de governance?