IABR-2014-

Is het mogelijk in dichtbevolkte delta's een water-gerelateerde infrastructuur te ontwikkelen in harmonie met de omgeving, daarbij gebruik te maken van natuurkrachten en tegelijkertijd de natuur nieuwe kansen te bieden? Uitgaande van een aantal pilot projecten in Nederland en het buitenland bespreekt EcoShape, een netwerk van Nederlandse aannemers, adviesbureaus, overheidsinstellingen, instituten voor toegepast onderzoek en universiteiten die zich bezighouden met waterbouw en milieubeheer, deze en aanverwante kwesties op het platform van IABR–2014–.

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via www.ecoshape.nl