IABR-2014-

3
jun, 2014
14:00 - 17:00
jun, 2014
14:00 - 17:00

MAKING MARKERMEER

(Samen)werken aan een natuurlijk Markermeer

atelier making projects

In het Markermeer komen ruimtelijk beleid, vele opgaven en talloze projecten elkaar tegen. Er is sprake van tal van maatregelen, op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid, natuurwaarde, recreatieve waarden, de grote toekomstige verstedelijkingsopgave en de bijbehorende infrastructuur. Veel maatregelen zijn op verschillende momenten aan de orde, terwijl ze elkaar wel beïnvloeden. Waar zitten de projecten elkaar in de weg, waar helpen ze elkaar, waar maken ze misschien andere maatregelen overbodig en hoe werkt dat in tijd?

Twee zones staan centraal: Marker Wadden/ Houtribdijk, met daarin de versterking Houtribdijk en de ontwikkeling van de Marker Wadden, en de westkant Markermeer met daarin de luwtemaatregelen Hoornse Hop en de Dijkversterking Hoorn/Edam. Van beide zones wordt het ontwerpend onderzoek gepresenteerd dat de afgelopen maanden is uitgevoerd in het kader van Atelier Making Projects. Tijdens het debat wordt ingegaan op de verschillende opgaven die het natuurgebied kent en de integrale uitwerking hiervan.

Moderator: Bert van Meggelen

programma
14:00 Introductie
door André Rijsdorp (Natuurmonumenten)
14:15 Presentaties
- Advies Ontwerpend Onderzoek Markermeer door Frits Palmboom (Van Eesteren Leerstoel)
- Ontwerpend Onderzoek Marker Wadden / Houtribdijk door Rik de Visser (Vista Landschapsarchitectuur & Stedenbouw)
- Ontwerpend Onderzoek westkant Markermeer door Ruut van Paridon en Karen de Groot (Van Paridon en de Groot)
15:45 Debat
Hoe kunnen opgaven als natuurontwikkeling, waterveiligheid en recreatie integraal worden opgepakt? Hoe kan het gebied zich ontwikkelen tot een Metropolitaan landschap, het blauwe hart van de Deltametropool?
17:00 Afsluitende borrel tot 18:00 uur

Organisatie: Atelier Making Projects i.s.m. Natuurmonumenten en Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

voertaal: Nederlands
toegang gratis, aanmelden via ateliermakingprojects@minienm.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en de titel van het debat.

Meer informatie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu